Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ
та її законодавчий огляд в Україні

 

ЗАКЛЮЧНИЙ СЕМІНАР

Команда проекту організувала заключний семінар в НГУ 16-18 травня 2017 року. Метою семінару було презентувати результати проекту в освітньому та законодавчому компонентах та обговорити пропозиції щодо подальшої діяльності та рекомендації Об’єднаній групі експертів ЄЕК ООН з водних та промислових аварій. У семінарі взяли участь представники Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (UBA), команда проекту, міжнародні експерти, представники українських компетентних органів, представник оператора хвостосховища, а також викладачі та студенти з університетів, що брали участь у проекті.

Команда проекту представила його результати з перспектив подальшого розвитку освітнього та законодавчого компонентів.

Результатами проекту в освіті стали:

       електронний курс з безпеки хвостосховищ для студентів, розроблений на платформі Moodle на сайті НГУ; курс було впроваджено в університетах, які брали участь у проекті;

       навчальні матеріали, лекції, презентації, які можна використовувати для подальших тренінгів;

       оновлену методику комплексної оцінки безпеки хвостосховищ.

Результатами проекту в законодавчій сфері стали:

       звіт про аналіз відповідності українського законодавства вимогам законодавства ЄС та відповідну Дорожню карту в контексті підвищення безпеки хвостосховищ (Директива 2006/21/ЄС, Директива SEVESO-III, та Рекомендації щодо безпеки ТМФ);

       Резолюція Круглого столу в Києві у лютому 2017 р. щодо впровадження законодавства ЄС, які стосуються проблематики хвостосховищ в українському законодавстві.


Команда проекту внесла пропозиції щодо подальших проектів в Україні та для ЄЕК ООН. Пропозиції включали розробку спеціального програмного забезпечення для картування та оцінювання хвостосховищ, пропонуючи навчальний курс з безпеки хвостосховищ для екологічних інспекторів як в Україні, так і в інших країнах, оцінку виявлених та безхазяйних хвостосховищ в Україні та інших країнах, організація подібних освітніх проектів у країнах, які зазнали негативного впливу сховищ відходів добувної промисловості.

Останній день заключного семінару студенти представили результати оцінки безпеки хвостосховища Придніпровській ТЕС, яке управляється компанією "ДТЕК", та пропозиції щодо підвищення безпеки на основі каталогу заходів. Крім того, студенти поділилися своїм баченням методики та перспективами використання контрольного списку під час майбутньої професійної діяльності у сфері екологічної безпеки.

Церемонія вручення сертифікату офіційно завершила заключний семінар. Сертифікати про успішне завершення навчального курсу були вручені представниками UBA, ЄЕК ООН, НГУ та ТОВ «Екоплатформа» вчителям та студентам чотирьох університетів-учасників, які взяли участь у проекті.

Окрім сесій для всіх учасників, 18 травня 2017 року тренінгу відбулося засідання Об’єднаної експертної групи ЄЕК ООН з водних та промислових аварій.

 

© 2006-2021 Інформація про сайт