Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ
та її законодавчий огляд в Україні
 

ПОЧАТКОВИЙ СЕМІНАР

12-13 липня 2016 в НГУ відбувся початковий семінар, в якому взяли участь представники Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (UBA), української команди проекту, ДВНЗ «Національний гірничий університет» як приймаючої сторони, викладачів та представників провідних компетентних органів.

Зустріч офіційно відкрила проект, на ній були представлено всіх учасників проекту. Українська команда представила результати попереднього проекту UBA щодо безпеки хвостосховищ, представники UBA та команда проекту узгодили з керівництвом університету умови роботи та логістику заходів проекту в університеті, включно графік, приміщення для тренінгів, обладнання, визначили шляхи взаємодії між сторонами проекту, розробили програму подальшої діяльності.

Під час початкового семінару учасники обговорили заходи проекту, спрямовані на розвиток освітньої та законодавчої компонент.

Всі учасники окреслили важливість навчального курсу з безпеки хвостосховищ для спеціалістів відповідного профілю через відсутність такої експертизи в Україні. Впровадження інноваційних навчальних курсів є одним із пріоритетів НГУ, отже результати, які планується отримати в рамках проекту, тісно пов'язані з освітніми програмами університету.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація підтримала ініціативу проекту, оскільки кількість хвостосховищ в регіоні є однією з найбільших серед інших регіонів України; деякі об’єкти мають дуже високий ризик через інтенсивний видобуток корисних копалин на застарілому обладнанні протягом багатьох десятиліть та неналежними стандартами безпеки, що призводило до катастрофічного погіршення стану навколишнього середовища. Місцеві органи влади зацікавлені у впровадженні європейського законодавства, оскільки деякі існуючі законодавчі акти не працюють на практиці. Наприклад. достовірна інформація про безпеку хвостосховищ належним чином не контролюється, промислові підприємства не стимулюють проведення практичних заходів щодо забезпечення безпеки цих об’єктів.

Учасники підкреслили важливість розробленої Дорожньої карти, яка містить План дій щодо імплементації Директиви 2006/21/ЄС в Україні, яка допоможе Міністерству екології та природних ресурсів України та Міністерству енергетики та вугільної промисловості України виконати деякі положення державного плану впровадження Директиви 2006/21/ЕС, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Таким чином, результати проекту допоможуть розпочати процес гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС у сфері управління хвостосховищами для створення прозорого законодавства з чітко визначеними обов'язками операторів цих об’єктів та компетентних органів (Директива 2006/21/ЄС). Впровадження методики з безпеки хвостосховищ у рамках Директиви 2006/21/ЄС забезпечить єдині вимоги для інспекторів та операторів, подальше створення відповідного програмного забезпечення та подальшого розвитку Державної інвестиційної програми з метою покращення безпеки хвостосховищ.

   

Під час початкового семінару представник UBA, українська команда та викладачі відвідали хвостосховище Придніпровської теплової електростанції, яку експлуатує ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго". Вони здійснили попередній візуальний огляд об’єкту та провели інтерв'ювання персоналу, щоби ознайомитись із особливостями хвостосховища та місцевими особливостями. Поїздка на місце також сприяла одержанню фактичних даних про історію експлуатації об’єкту, що полегшило заповнення контрольного списку для хвостосховищ у подальшому. Учасники обговорили питання підготовки до наступних заходів проекту.

 

© 2006-2021 Інформація про сайт