Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ
та її законодавчий огляд в Україні

 

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

В освіті

Освітній компонент передбачає підвищення рівня знань в галузі безпеки хвостосховищ серед українських студентів у напрямках екології та гірничих наук, а також молодих освітян з університетів, які викладають дисципліни з тематики охорони навколишнього середовища, для поширення передового європейського підходу до підвищення безпеки небезпечних об’єктів у видобувній галузі на основі сучасного навчального курсу,

У законодавчій сфері

Законодавчий компонент проекту передбачає підвищення рівня безпеки хвостосховищ шляхом вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні, з точки зору виконання Україною своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Директиви 2006/21/ЄС щодо управління відходами видобувної промисловості.

 

ДОВГОСТРОКОВІ ЦІЛІ ПРОЕКТУ

  • Забезпечення стійкості Методології безпеки хвостосховищ як сучасного організаційно-управлінського інструментарію
  • Підвищення безпеки ділянок хвостосховищ шляхом застосування комплексного освітнього курсу, який надає можливість отримати повну і послідовну інформацію щодо її важливості, галузі застосування, проблеми експлуатації хвостосховищ як об'єктів з високим ризиком, а також застосування Методології хвостосховищ на практиці.
  • Впровадження навчального курсу, розробленого в рамках проекту в навчальний процес в університетах на щорічній основі.
  • Запровадження в дію вимог Керівних принципів ЄЕК ООН з хвостосховищ у вигляді короткого викладу позитивного досвіду для хвостосховищ, що буде сприяти здійсненню плану дій в рамках Директиви 2006/21/ЄC для адаптації українського законодавства до європейського

© 2006-2021 Інформація про сайт