Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ
та її законодавчий огляд в Україні

 

ДРУГИЙ ТРЕНІНГ

 

22-26 листопада 2016 року команда проекту організувала другий тренінг в НГУ, в якому взяли участь студенти та викладачі з чотирьох технічних вузів, розташованих у м. Дніпро, представники компетентних органів України та представника оператора хвостосховища.

Завданням тренінгу було поглибити знання студентів щодо безпеки хвостосховищ у контексті європейських стандартів та української практики, ознайомити студентів з українським та європейським законодавством щодо управління хвостосховищами; навчити студентів практично застосувати методику підвищення безпеки цих об’єктів, перевірити методику та навчальний курс, а також удосконалити навчальні матеріали.

Робота тренінгу зосередилася на важливих аспектах застосування методики з безпеки хвостосховищ, таких, як оцінювання індексу їх небезпеки, рекомендації щодо надання коректних відповідей на запитання контрольного списку, звітування про результати оцінки рівня безпеки, робота з документацією підприємства. Тренери представили аналіз тенденцій аварійності хвостосховищ на основі міжнародних статистичних даних. Крім того, вони провели огляд українських законів, нормативних вимог та керівних принципів екологічного аудиту хвостосховищ, висвітлили специфіку законодавчої бази України та ЄС щодо питань хвостосховищ, впровадження Директиви 2006/21/ЄС в Україні та відповідних законодавчих питань .

Студенти заповнили підгрупу запитань "Детальна перевірка документації" контрольного списку у електронному вигляді, використовуючи резюме підприємства, складене на основі документації оператора хвостосховища, а також результати візуального огляду. Після цього студенти обирали заходи з каталогу заходів та розроблювали програму, яка буде запропонована для підвищення безпеки перевіреного об’єкта.

Студенти представили результати свого оцінювання рівня безпеки хвостосховища з використанням контрольного списку за результатами візуальних перевірок і перевірки документації. Після теоретичних та практичних занять учасники тренінгу пройшли тест для перевірки знань, розроблений командою проекту з використанням електронних форм Google. Результати тестування продемонстрували хороший рівень знань та обізнаності учнів з проблематики хвостосховищ. Для самостійного навчання студентам було призначено пройти он-лайн курс ЄЕК ООН з промислових аварій та виконати домашню роботу з підготовки презентацій для заключного семінару, висвітлюючи досвід навчання, отриманий в рамках проекту.

Учасники тренінгу високо оцінили якість навчання, використовуючи анонімні електронні форми в Google. Аналіз відповідей учасників допоміг команді проекту виявити недоліки наявних навчальних матеріалів для їх подальшого вдосконалення.

© 2006-2021 Інформація про сайт