Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ
та її законодавчий огляд в Україні

 

ВИКЛАДАЧІ-НАСТАВНИКИ

Олександр Ковров

Професор кафедри екології, к.т.н.

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Сергій Кравцов

Асистент кафедри екології, теплотехніки та охорони праці

Національна металургійна академія України

Тетяна Яковишина

Доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, к.с.- г.н.

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Дмитро Пікареня

Професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, д.г.н.

Дніпродзержинський державний технічний університет

 

СЛУХАЧІ ТРЕНІНГІВ

Іванова Ольга

Студентка 5 курсу (магістр 1-го року навчання), гірничий факультет, спеціальність «екологія»

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Дерябкіна Тетяна

Студентка 4 курсу, гірничий факультет, спеціальність «екологія»

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Зворигін Кирило

Студент 4 курсу, гірничий факультет, спеціальність «екологія»

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Захаренко Світлана

Студентка 4 курсу, гірничий факультет, спеціальність «відкриті гірничі роботи»

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Чебля Євген

Аспірант 1-го року навчання, гірничий факультет, спеціальність «підземна розробка родовищ»

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Скубченко В’ячеслав

Студент 5 курсу (магістр 1-го року навчання), механіко-машинобудівний факультет, спеціальність «екологія та захист навколишнього середовища»

Національна металургійна академія України

Зосименко Кирило

Студент 5 курсу (магістр 1-го року навчання), механіко-машинобудівний факультет, спеціальність «екологія та захист навколишнього середовища»

Національна металургійна академія України

Пугач Аліна

Студентка 5 курсу (магістр 1-го року навчання), механіко-машинобудівний факультет, спеціальність «екологія та захист навколишнього середовища»

Національна металургійна академія України

Лапіна Олена

Студентка 4 курсу, механіко-машинобудівний факультет, спеціальність «екологія та захист навколишнього середовища»

Національна металургійна академія України

Мещерякова Віта

Студентка 4 курсу, Механіко-машинобудівний факультет, спеціальність «екологія та захист навколишнього середовища»

 

Національна металургійна академія України

Матягіна Олена

Студентка 5 курсу (магістр 1-го року
навчання),
факультет цивільної інженерії та екології, спеціальність «екологія»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Крячек Юлія

Студентка 6 курсу (магістр 2-го року
навчання),
факультет технології життєзабезпечення та екології, спеціальність
«екологія»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Толошний Роман

Студент 5 курсу (магістр 1-го року навчання), факультет технології життєзабезпечення та екології, спеціальність «екологія»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кулик Вікторія

Студентка 5 курсу (магістр 1-го року навчання), факультет технології життєзабезпечення та екології, спеціальність «екологія»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Червінський Сергій

Студент 3 курсу, факультет технології життєзабезпечення та екології, спеціальність «екологія»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кобзар Катерина

Студентка 5 курсу (магістр 1-го року навчання), факультет водогосподарської інженерії та екології, спеціальність «екологія»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Таран Тетяна

Студентка 5 курсу (магістр 1-го року навчання), факультет водогосподарської інженерії та екології, спеціальність «будівництво та цивільна інженерія»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Царук Любов

Студентка 4 курсу, факультет водогосподарської інженерії та екології, спеціальність «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Васильков Ілля

Студентка 3 курсу, факультет водогосподарської інженерії та екології, спеціальність «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Максимова Наталія

Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, к.т.н.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

© 2006-2021 Інформація про сайт