Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік проєктів, які пропонуються до проходження II етапу Конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, виконання яких розпочнеться з 2021 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету


1. «Задачі обробки супутникових зображень, прогнозування трафіку та проблеми енергетики»,  керівник проєкту - Купенко О.П.;

2. «Обґрунтування технологій замкнутого життєвого циклу батарей електромобілів шляхом забезпечення двоетапної утилізаційної стратегії»,  керівник проєкту - Федоряченко С.О.;

3. «Обґрунтування нових технологій енергоефективного освоєння теплового ресурсу непрацюючих шахт та екологічно безпечного попередження підтоплення на їх територіях»,  керівник проєкту - Деревягіна Н.І.;

4. «Теоретико-прикладні засади створення підйомно-транспортних систем нового технічного рівня з композитними тягово-несучими органами»,  керівник проєкту - Шустов О.О.


Виконання наукових проектів у 2019 році

Ученими університету в 2019 році виконувалося 96 науково-дослідних робіт із загальним обсягом фінансування 13 949 тис. грн, з них 8587,7 тис. грн становив державний бюджет і 5361,3 тис. грн – господарські договори. За рахунок коштів державного бюджету в 2019 р. виконувалось 13 науково-дослідних робіт з обсягом фінансування 8587,7 тис. грн, у тому числі фундаментальні дослідження – 6 НДР із обсягом фінансування 3575,1 тис. грн та прикладні дослідження і розробки – 4 НДР з обсягом фінансування 2474,0 тис. грн, дві наукові роботи молодих вчених під керівництвом к.т.н. Саїка П.Б. і к.т.н. Соцкова В.О. із загальним обсягом фінансування 1540,1 тис. грн та науково-технічна (експериментальна) розробка під керівництвом к.т.н. Зіборова К.А. з обсягом фінансування 998,5 тис. грн. Також у 2019 р. з державного бюджету було виділено 2000,0 тис. грн на фінансування на капітальних видатків Центру колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика».


Значну увагу приділяють науковці університету поширенню та розвитку госпдоговірних наукових робіт на замовлення державних та приватних підприємств й інших ринкових структур. 2019 року за господарськими договорами виконувалось 83 НДР із обсягом фінансування 5361,3 тис. грн. Основу фінансування наукових досліджень становили угоди із провідними компаніями паливно-енергетичного та гірничодобувного секторів нашої країни.© 2006-2023 Інформація про сайт