Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2022 році.КПКВ 2201040 Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.


Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки


Технології видобутку та переробки корисних копалин


ГП 507 Методологія сейсмоакустичного прогнозу катастроф, обумовлених непередбаченим впливом природних або техногенних факторів на стійкість гірничих об'єктів.

№ держреєстрації: 0121U109619 

Науковий керівник – Шашенко О.М., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2021 – 2023 рр.© 2006-2023 Інформація про сайт