Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2023 році.


КПКВ 2201040 Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.


НАУКОВА СЕКЦІЯ ЗА ФАХОВИМ НАПРЯМОМ


Технології видобутку та переробки корисних копалин


ГП – 507 Методологія сейсмоакустичного прогнозу катастроф, обумовлених непередбаченим впливом природних або техногенних факторів на стійкість гірничих об'єктів.

№ держреєстрації: 0121U109619 

Науковий керівник – Шашенко О.М., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2021 – 2023 рр.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт