Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році.


Обсяг фінансування на 2019 рік 8 587,700 тис.грн., у тому числі: фундаментальні дослідження – 3 575,100 тис.грн., прикладні дослідження і розробки 2 474,000 тис.грн., науково-технічна розробка – 998,500 тис.грн., наукові роботи молодих вчених – 1 540,100 тис. грн.

 Капітальні видатки на 2019 рік: 2000,00 тис.грн.


Фундаментальні дослідження


1. ГП-491       Дослідження наноструктури викопного вугілля як джерела метану вугільних родовищ.

2017-2019 рр.

держреєстрації: 0117U001129

Соболєв Валерій Вікторович, проф., д-р техн. наук


2. ГП-489       Наукові основи формування єдиної системи збереження та генерації енергії об’єктів паливно-енергетичного комплексу України.

2017-2019 рр.

держреєстрації: 0117U001127 

Дичковський Роман Омелянович, проф., д-р техн. наук


3. ГП- 490     Розробка наукових основ мінімізації питомих енерговитрат на збагачення через керування магнітними зв'язками між тонкодисперсними частинками.

2017-2019 рр.

держреєстрації: 0117U001128

Младецький Ігор Костянтинович, проф., д-р техн. наук


4. ГП-492      Термогідродинамічна і геотехнологічна параметризація геогідро - термальних ресурсів України у техногенному геологічному середовищі.

2017-2019 рр. 

держреєстрації: 0117U001130 

Садовенко Іван Олександрович, проф., д-р техн. наук


5. ГП-488       Удосконалення технології гібридних і суто електричних транспортних засобів і їх інтеграція в енергетичну мережу.

2017-2019 рр. 

держреєстрації: 0117U001126 

Півняк Геннадій Григорович, проф., д-р техн. наук


5. ГП-501       Виявлення закономірностей фазових перетворень газогідратів і напружено-деформованого стану гірського масиву та розробка інноваційних геотехнологій.

2019-2021 рр. 

держреєстрації: 0119U000249 

Бондаренко Володимир Ілліч, проф., д-р техн. наук© 2006-2021 Інформація про сайт