Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік проєктів, які пропонуються до проходження II етапу Конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2023 року за кошти державного бюджету 

  1. Обґрунтування новітніх технологічних рішень комплексного освоєння стратегічної титан-цирконієвої сировини України, керівник проєкту - д-р техн. наук, доцент Ложніков Олексій Володимирович;
  2. Розробка комплексної технології швидкого відновлення зруйнованих внаслідок воєнних дій мостів з використанням композитних вантових канатів, керівник проєкту - канд.техн.наук Онищенко Сергій Валерійович;
  3. Інноваційне програмно-технічне забезпечення інформаційних технологій комплексного радіаційного контролю з підтримкою прийняття рішень, керівник проєкту - д-р техн. наук, доцент Лактіонов Іван Сергійович;
  4. Поствоєнна ревіталізація геотуристичного потенціалу територіальних громад України: стратегічний підхід, науковий керівник - д-р екон. наук, доцент Безугла Людмила Сергіївна;
  5. Когазифікація вуглецевмісної сировини при вигазовуванні надтонких вугільних пластів з орієнтацією на отримання водню, науковий керівник - канд.техн.наук, доцент Лозинський Василь Григорович.Виконання наукових проектів у 2019 році

Ученими університету в 2019 році виконувалося 96 науково-дослідних робіт із загальним обсягом фінансування 13 949 тис. грн, з них 8587,7 тис. грн становив державний бюджет і 5361,3 тис. грн – господарські договори. За рахунок коштів державного бюджету в 2019 р. виконувалось 13 науково-дослідних робіт з обсягом фінансування 8587,7 тис. грн, у тому числі фундаментальні дослідження – 6 НДР із обсягом фінансування 3575,1 тис. грн та прикладні дослідження і розробки – 4 НДР з обсягом фінансування 2474,0 тис. грн, дві наукові роботи молодих вчених під керівництвом к.т.н. Саїка П.Б. і к.т.н. Соцкова В.О. із загальним обсягом фінансування 1540,1 тис. грн та науково-технічна (експериментальна) розробка під керівництвом к.т.н. Зіборова К.А. з обсягом фінансування 998,5 тис. грн. Також у 2019 р. з державного бюджету було виділено 2000,0 тис. грн на фінансування на капітальних видатків Центру колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика».


Значну увагу приділяють науковці університету поширенню та розвитку госпдоговірних наукових робіт на замовлення державних та приватних підприємств й інших ринкових структур. 2019 року за господарськими договорами виконувалось 83 НДР із обсягом фінансування 5361,3 тис. грн. Основу фінансування наукових досліджень становили угоди із провідними компаніями паливно-енергетичного та гірничодобувного секторів нашої країни.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт