Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2022 році


КПКВ 2201040 Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності


Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки


Технології видобутку та переробки корисних копалин


ГП – 503 Геотехнологічні основи формування енергохімічних комплексів вугледобувних регіонів.

№ держреєстрації: 0120U102084 

Науковий керівник – Дичковський Р.О., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2020 – 2022 рр.


ГП – 504 Наукові та практичні основи оптимізації розрахунку параметрів інноваційних технологій при видобутку корисних копалин підземним способом.

№ держреєстрації: 0120U102077 

Науковий керівник – Ковалевська І.А., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2020 – 2022 рр.


Охорона навколишнього середовища


ГП – 505 Обґрунтування новітніх технологічних рішень освоєння родовищ корисних копалин у контексті сталого розвитку гірничовидобувних регіонів.

№ держреєстрації: 0120U102078 

Науковий керівник – Павличенко А.В., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2020 – 2022 рр.


Механіка


ГП – 506 Науково-прикладні засади створення підйомно-транспортних установок з композитними тяговими органами на основі мета моделювання складних багатозв'язних дискретно-континуальних механічних систем.

№ держреєстрації: 0120U102141 

Науковий керівник – Самуся В.І., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2020 – 2022 рр.


Технології видобутку та переробки корисних копалин


ГП – 509 Наукове та практичне обґрунтування оптимізаційних рішень при впровадженні інноваційних технологій мінімізації ризиків при закритті вугільних шахт.

№ держреєстрації: 0122U001719 

Науковий керівник – Бондаренко В.І., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2022 – 2023 рр.


Науки про Землю


ГП – 510 Обґрунтування моніторингової системи екобезпеки та гідрогеотехнології при згортанні гірничих робіт на сході України.

№ держреєстрації: 0122U001300 

Науковий керівник – Садовенко І.О., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2022 – 2023 рр.


Наукова розробка

Енергетика та енергоефективність


ГП – 508 Методи та засоби енергоефективного розподілу та споживання електроенергії на основі концепції «Smart grid».

№ держреєстрації: 0121U109679 

Науковий керівник – Півняк Г.Г., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2021 – 2022 рр.


Науково-технічні (експериментальні) розробки молодих вчених


Зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування


ГП – 502 Розробка прогресивних технологій повноцінного вилучення енергетичного вугілля з акумуляцією пустих порід у підземному просторі.

№ держреєстрації: 0120U101099 

Науковий керівник – Малашкевич Д.С., канд. техн. наук., доц.

Термін виконання – 2020 – 2022 рр.


ГП – 511 Науково-практичні засади структурних трансформацій вугледобувних підприємств на основі інноваційних технологій раціонального природокористування.

№ держреєстрації: 0122U001301

Науковий керівник – Саїк П.Б., канд. техн. наук., доц.

Термін виконання – 2022 – 2024 рр.

© 2006-2023 Інформація про сайт