Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році.

 

Прикладні дослідження і розробки


1. ГП-495       Науково-прикладні засади створення сучасних підйомно-транспортних установок з гумотросовими тяговими органами 

2017-2019 рр. 

держреєстрації: 0117U001133 

Самуся Володимир Ілліч, проф., д-р техн. наук.


2. ГП-493       Теоретичні та практичні основи управління нестійкими геомеханічними системами «масив – кріплення» підземних виробок 

2017-2019 рр. 

держреєстрації: 0117U001131 

Ковалевська Ірина Анатоліївна, проф., д-р техн. наук.


3. ГП-494    Технологічні основи використання у будівництві механоактивованих та наноструктурованих супутніх корисних копалин і відходів гірничометалургійного виробництва 

2017-2019 рр. 

держреєстрації: 0117U001132 

Пілов Петро Іванович, проф., д-р техн. наук.


4. ГП-498       Науково-прикладні засади створення та інженерної підтримки експлуатації підйомно-транспортних машин з плоскими тягово-несучими органами із застосуванням CALS-технологій.

2018-2020 рр. 

держреєстрації: 0118U003188 

Колосов Дмитро Леонідович, доц., д-р техн. наук.


5. ГП-499       Створення методики прогнозування параметрів технічного стану склад- них електромеханічних систем електричних та гібридних автомобілів.

2018-2019 рр. 

держреєстрації: 0118U003189 

Зіборов Кирило Альбертович, доц., канд. техн. наук.6. ГП-497     Ресурсозберігаюча геотехнологічна і гідродинамічна параметризація видобутку малопотужних запасів мінеральної сировини у техногенно навантаженому середовищі.

2017-2020 рр. 

держреєстрації: 0117U006753 

Соцков Вадим Олександрович, канд. техн. наук.


7. ГП-500     Синтез, оптимізація та параметризація інноваційних технологій освоєння ресурсів газовугільних родовищ.

2019-2021 рр. 

держреєстрації: 0119U000248 

Саїк Павло Богданович, канд. техн. наук.© 2006-2021 Інформація про сайт