Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2023 році

 

КПКВ 2201040 Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності

 

НАУКОВІ СЕКЦІЇ ЗА ФАХОВИМИ НАПРЯМАМИ

 

Технології видобутку та переробки корисних копалин

 

ГП – 509 Наукове та практичне обґрунтування оптимізаційних рішень при впровадженні інноваційних технологій мінімізації ризиків при закритті вугільних шахт.

№ держреєстрації: 0122U001719 

Науковий керівник – Бондаренко В.І., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2022 – 2023 рр.

 

ГП – 514 Розробка геомеханічних моделей гірського масиву та інноваційних технологій комплексного видобутку мінеральних ресурсів вугільних шахт.

№ держреєстрації: 0123U101808 

Науковий керівник – Ковалевська І.А., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2023 – 2025 рр.

 

ГП – 516 Науково-практичні засади технології газифікації низькосортного вугілля.

№ держреєстрації: 0123U101757 

Науковий керівник – Дичковський Р. О., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2023 – 2025 рр.


Охорона навколишнього середовища

 

ГП – 515 Обґрунтування технологічних рішень екологобезпечного освоєння мінеральних ресурсів в умовах відбудови країни у воєнний і післявоєнний періоди.

№ держреєстрації: 0123U101759 

Науковий керівник – Павличенко А.В., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2023 – 2025 рр.


Механіка


ГП – 517 Науково-прикладні засади створення структурно-ортотропних композитних вантових конструкцій для відновлення зруйнованих внаслідок воєнних дій мостових споруд.

№ держреєстрації: 0123U101829 

Науковий керівник – Колосов Д.Л., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2023 – 2025 рр.


Науки про Землю

 

ГП – 510 Обґрунтування моніторингової системи екобезпеки та гідрогеотехнології при згортанні гірничих робіт на сході України.

№ держреєстрації: 0122U001300 

Науковий керівник – Садовенко І.О., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2022 – 2023 рр.

 

ГП – 518 Гідрогеологічне та технологічне обґрунтування альтернативного водопостачання населення України в період військового стану та післявоєнного відновлення.

№ держреєстрації: 0123U101745

Науковий керівник – Судаков А. К., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання – 2023 – 2024 рр.

 

Науково-технічні (експериментальні) розробки молодих вчених

 

Зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування

 

ГП – 511 Науково-практичні засади структурних трансформацій вугледобувних підприємств на основі інноваційних технологій раціонального природокористування.

№ держреєстрації: 0122U001301

Науковий керівник – Саїк П.Б., канд. техн. наук., доц.

Термін виконання – 2022 – 2024 рр.

 

Раціональне природокористування

 

ГП – 512 Когазифікація вуглецевмісної сировини при вигазовуванні надтонких вугільних пластів з орієнтацією на отримання водню.

№ держреєстрації: 0123U100985

Науковий керівник – Лозинський В. Г., канд. техн. наук., доц.

Термін виконання – 2023 – 2025 рр.

 

Нові речовин і матеріали

 

ГП – 513 Розробка комплексної технології швидкого відновлення зруйнованих внаслідок воєнних дій мостів з використанням композитних вантових канатів.

№ держреєстрації: 0123U100986

Науковий керівник – Онищенко С. В., канд. техн. наук., доц.

Термін виконання – 2023 – 2025 рр.

 


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт