Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Загальні відомості

Науково-технічний відділ забезпечує ефективне використання сучасних досягнень науки і техніки. Здійснює організацію супроводу НДДКР, що фінансуються з бюджетних, позабюджетних коштів. Надає консультативну допомогу керівникам науково-дослідних, проектних робіт та науково-технічних послуг при складанні договорів, протоколів, календарних планів, актів виконаних НДР, додаткових угод госпдоговорної та бюджетної тематики та договорів про співпрацю.

Здійснює нормоконтроль технічної та звітної документації, розробленої виконавцями науково-дослідних робіт. 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт