Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОЕКТ НІМЕЦЬКОГО ВІДОМСТВА
З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та її законодавчий огляд в Україні

 

Термін : 06/2016 – 05/2017

Організація-виконавець: Державний ВНЗНаціональний гірничий університет(НГУ) та ТОВ Екоплатформа як співвиконавець.

 


Екологічні катастрофи, спричинені аваріями на хвостосховищах, є глобальною проблемою. В Україні сотні хвостосховищ є потенційно небезпечними для населення та навколишнього середовища. Розроблена раніше методика підвищення безпеки хвостосховищ на основі Керівних принципів та належної практити ЄЕК ООН для хвостосховищ, а також індекс небезпеки хвостосховищ мають сприяти стійкому вирішенню цієї проблеми шляхом оцінки та встановлення єдиного стандарту безпеки для хвостосховищ.

 

Золонакопичувач теплової електростанції в Україні (Джерело: ДТЕК "Дніпроенерго")

 

Проект спрямовано на підвищення рівня знань про безпеку хвостосховищ серед українських студентів екологічних та гірничих наук, що сприятиме вирішенню проблем, пов'язаних із хвососховищами в Україні, на практичному рівні,. Відповідні курси провідних міжнародних та національних експертів з промислової безпеки забезпечили як теоретичну, так і практичну підготовку у цьому напрямку. Розроблений навчальний курс рекомендовано для включення до навчальних програм університетів-учасників та державних освітніх програм. Новий електронний навчальний інструмент, заснований на методиці для хвостосховищ, був протестований на он-лайн платформі НГУ для подальшого застосування.


Крім того, в проекті розглянуто законодавче підгрунтя того, як Україна виконує свої зобов'язання відповідно до Директиви 2006/21/ЄС щодо поводження з відходами видобувної галузі, що є частиною вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В огляді було запропоновано план дій, рекомендації щодо удосконалення управління безпекою хвостосховищ в Україні та план дій щодо імплементації Директиви відповідними національними органами влади в Україні.


Результати проекту будуть корисними для університетів, які навчають студентів відповідно до навчальних програм з питань гірничої справи та навколишнього середовища в усьому світі, а також для країн, що вирішують подібні екологічні проблеми, спричинені видобутком корисних копалин.


*Фінансова підтримка цього проекту здійснюється Федеральним міністерством навколишнього середовища Німеччини (BMUB) в рамках Програми консультаційної допомоги для охорони навколишнього середовища в країнах Центральної та Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, а також в інших країнах, розташованих по сусідству з Європейським Союзом. Проект реалізується за сприяння Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (UBA).


Відділ Програми консультативної допомоги: AAP-info@uba.de

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт