Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та її законодавчий огляд в Україні

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

  • Електронний навчальний курс «Безпека хвостосховищ», розроблений на платформі Moodle НГУ,
  • Доповідь про аналіз відповідності українського законодавства вимогам законодавства ЄС та Дорожня карта щодо її реалізації в контексті підвищення безпеки хвостосховищ (Директива 2006/21/ЄС, Директива SEVESO-III та Керівні принципи ЄЕК ООН з безпеки хвостосховищ).
  • Удосконалена методологія всебічної оцінки безпеки хвостосховищ,
  • Оновлена база даних українських хвостосховищ та інтерактивна карта на основі карт Google. Рекомендації щодо вдосконалення системи управління безпекою хвостосховищ для України.

© 2006-2021 Інформація про сайт