Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та її законодавчий огляд в Україні 

УКРАЇНСЬКА КОМАНДА ПРОЕКТУ

 

Дмитро Рудаков

Директор проекту, тренер, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології ДВНЗ «Національний гірничий університет», професор

Ірина Ніколаєва

Менеджер проекту, тренер, провідний екологічний аудитор, керівник ТОВ «Екоплатформа»

Григорій Шматков

Тренер, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища  ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», директор НВП «Центр екологічного аудиту і чистих технологій», професор

Катерина Охотник

Тренер, розробник навчального курсу, к.т.н., спеціаліст з екологічної безпеки

Тетяна Омельяненко

Юридичний радник зі стратегії компетентних органів, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», к.е.н.

Ганна Задніпряна

Асистент менеджера проекту, спеціаліст з інженерної екології

Тетяна Завгородня

Представник оператора хвостосховища, менеджер Департаменту з екологічної безпеки ТОВ «ДТЕК Енерго»

Юлія Маковецька

Юридичний радник проекту, старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», к.е.н.

© 2006-2021 Інформація про сайт