Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ
та її законодавчий огляд в Україні

 

Електронний навчальний курс "Безпека хвостосховищ" розміщено на порталі ДВНЗ «НГУ» для дистанційної освіти http://do.nmu.org.ua/course/. Будь ласка, надсилайте запити для отримання паролю для доступу до курсу і відповідних інструкцій на електронну адресу e-mail: rudakovdv21@gmail.com


Дмитро Рудаков

Директор проекту

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Просп.. Д. Яворницького, 19, 49005

Дніпро

Тел.: +38-098-377-99-63

© 2006-2021 Інформація про сайт