Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Single Blast

ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» - одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України, яке розробляє Південно-Білозерське родовище багатих залізних руд підземним способом. На підприємстві прийнята поверхова підготовка шахтного поля і поверхово-камерна система розробки руди і подальшим штучним підтриманням виробленого простору за допомогою твердіючої закладки. Інженери підприємства досить серйозно зацікавлені в розробці та впровадженні системи автоматизованого проектування.

Однією з систем на яких сьогодні базується проект «ВІРТУАЛЬНА ШАХТА ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТІВ НАВЧАННЯ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН» є програмне забезпечення "SingleBlast". Цей продукт розроблявся для проектування буровибухових робіт в умовах ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат». Пройшов відповідну апробацію та доказав свою дієвість при симуляціному відтворенні процесів видобування руди на цьому підприємстві.

Програма "SingleBlast" дозволяє вирішувати такі основні завдання:

·        поточне і перспективне планування ведення гірничих робіт;

·        складання планів ведення очисних робіт, як для виїмкової дільниці, так і для всього шахтного поля в цілому;

·        ведення бази даних геологічної інформації;

·        ведення графічної документації;

·        обробку маркшейдерських даних, побудова імітаційної моделі гірничих виробок за даними теодолітних зйомок як на планах і розрізах, так і в тривимірному відображенні;

·        відображення в тривимірному просторі розташування гірничих виробок, геологічних (рудного тіла) і технологічних (очисна камера, закладка виробленого простору) контурів;

·        взаємодія перетинів в тривимірної моделі з планами гірничих робіт; проектування буріння свердловин при різних гірничо-геологічних і технологічних параметрах;

·        визначення технологічних параметрів віял і рядів експлуатаційних свердловин і їх графічне відображення;

·        розрахунок витрат вибухових матеріалів, обсяг відбитої рудної маси;

·        робота з системою AutoCAD;

·        автоматичне складання звітів за отриманими даними.

Програмне забезпечення дозволить істотно знизити трудомісткість робіт і час проектування технічної документації

Створення електронної бази даних ведення гірничотехнічної, геологічної і маркшейдерської документації дозволить зберігати, знаходити і працювати з раніше створеної документацією. Використовуючи базу даних, служби отримують оперативний доступ до інформації з робочих місць. Відповідно, інженерно-технічні працівники комбінату зможуть приймати більш ефективні рішення. Впровадження програмного забезпечення буде сприяти подальшому розвитку і впровадженню комп'ютерних технологій в проектуванні гірничих робіт, підвищення рівня підготовки співробітників і престижу підприємства в цілому.


Участь у науково-технічних нарадах показала, що ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» зацікавлений у реалізації проекту «ВІРТУАЛЬНА ШАХТА ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТІВ НАВЧАННЯ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН», що реалізується у рамках європейської програми «Горизонт - 2020» і готовий розглянути можливість впровадження їх на своєму підприємстві. 

© 2006-2021 Інформація про сайт