Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

«Віртуальна шахта» - формування команди


         Для реалізації основних завдань проекту «ВІРТУАЛЬНА ШАХТА ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТІВ НАВЧАННЯ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН», що реалізується спільно з польськими, грецькими, іспанськими, словацькими та словенськими партнерами (координатор проекту – дослідницький інститут KGHM Cuprum Ltd, Вроцлав, Польща) у рамках європейської програми «Горизонт - 2020» у Національному гірничому університеті сформрвано колектив професіоналів однодумців , кожен з яких відповідатиме за виконання певного обсягу робіт з імплементації проекту.  

 Роман Дичковський, заступник проректора з наукової роботи, професор кафедри підземної розробки родовищ  - Голова проекту

Обов’язки:

 • Загальне керівництво проектом
 • Корегування основних завдань протягом реалізації проекту
 • Формування основних принципів створення симуляціних систем гірничого виробництва

Контактна інформація

Tel: +380567446214    E-mail: dichre@yahoo.com
Ксенія Тюхменьова, координатор проекту

Обов’язки:

         • Поточне керівництво проектом,
         • Координація роботи команди проекту,
         • Розповсюдження інформації про проект
         • Координація роботи з партнерами проекту 

Контактна інформація

E-mail: tiukhmenova.k.e@nmu.one


Микола Табаченко, професор кафедри підземної розробки родовищ, старший науковий співробітник за проектом

Обов’язки:

- формування системи симуляційних моделей для видобування корисних копалин не традиційним та радикальними технологіями

Контактна інформація

Tel: +380567560047    E-mail: tabachenkomm@nmu.one 

Володимир Фальштинський, доцент кафедри підземної розробки родовищ, старший науковий співробітник за проектом

Обов’язки:

- формування системи симуляційних моделей для видобування корисних копалин традиційними та не традиційним технологіями

Контактна інформація

Tel: +380567560047   E-mail: falshtynskyiv@nmu.one 

Василь Лозинський, доцент кафедри підземної розробки родовищ, старший науковий співробітник за проектом

Обов’язки:

- побудова розрахункової моделі оцінки стану геомеханічних систем при симуляційному моделюванні

Контактна інформація

Тел: +380634613488   E-mail: lvg.nmu@gmail.com


Павло Саїк, доцент кафедри підземної розробки родовищ, старший науковий співробітник за проектом

Обов’язки:

- обґрунтування складових сегментів симуляційних систем віртуалізації об’єктів гірничого виробництва

Контактна інформація

Тел: +380638662636   E-mail: saik.nmu@gmail.comПазиніч Юлія, доцент кафедри філософії і педагогіки, старший науковий співробітник за проектом

Обов’язки:

- робота із студентами вишів та учнями шкіл щодо поширення результатів роботи

Контактна інформація

Tel: +380567560047   E-mail: jpazynich@ukr.net
Владислав Руських, доцент кафедри підземної розробки родовищ, старший науковий співробітник за проектом

Обов’язки:

- розробка систем автоматизованого проектування видобування  корисних копалин

Контактна інформація

Tel: +380567560047  E-mail: russkikhv@nmu.one
Дмитро Собещанський, провідний інженер інноваційного відділу Науково-дослідної частини, старший науковий співробітник за проектом

Обов’язки:

         • розробка систем автоматизованого проектування видобутку корисних копалин
         • супроводження сайту проекту

Контактна інформація

Tel: +380562469923   E-mail: dsobeshchanskiy@gmail.com

© 2006-2021 Інформація про сайт