Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Mine Modeler

Сучасні гірничі підприємства мають велику протяжність гірничих виробок і часто ведуть експлуатацію родовища в складних гірничо-геологічних умовах. Зі збільшенням глибини розробки корисних копалин зростає виділення отруйних і небезпечних газів, підвищується температура повітря, що тягне за собою погіршення контролю і управління розподілом повітря по гірничих виробках. Це в свою чергу викликає витрата величезної кількості електроенергії, споживаної вентиляторами головного провітрювання шахт. У відсотковому відношенні воно сягає близько 40% від загальних витрат підприємства, що становить 3 - 5 млн. грн. на рік.

Забезпечення підземних виробок вугільних шахт необхідною витратою повітря є однією з головних задач, регулярно розв'язуваних інженерно-технічними працівниками компанії ДТЕК.

ДТЕК - енергетичний підрозділ System Capital Management, найбільшої бізнес-групи України, яке представляє собою вертикальну інтеграцію підприємств, що створюють виробничий ланцюг від видобутку і збагачення вугілля до генерації й дистрибуції електроенергії.

Складність шахтних вентиляційних мереж компанії ДТЕК, їх розгалуженість, нелінійність рівнянь, що описують рух повітря в гірничих виробках, роблять практично неможливим оптимально вирішувати завдання розподілу повітря без застосування ЕОМ. На сьогоднішній день сучасні мови програмування дозволяють створювати імітаційні моделі розподілу повітря підземних гірничих підприємств. Однією з таких систем є програмне забезпечення «MineModeler». Воно забезпечує вирішення комплексу задач розподілення повітря в шахтній вентиляційній мережі і орієнтована для роботи фахівців ділянок вентиляції і депресійних служб. Основним набором вихідних даних для програми «MineModeler» є аеродинамічні опору вентиляційних споруд і гілок, їх взаємозв'язку і характеристики джерел тяги.

До основних переваг «MineModeler» можна віднести наступне:

- інтуїтивний інтерфейс, що створює комфортні умови роботи, а також простота навчання і управління програмою;

- оперативність внесення змін в схему шахтної вентиляційної мережі і точність виконання обчислень;

- наочне відображення місць перекидання вентиляційного струменя при моделюванні аварійних ситуацій;

- забезпечення сумісності з рядом програмних засобів (РЕВОД 4.0, AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Exel);

- максимально повне використання можливостей сучасного комп'ютерного обладнання та сучасних операційних систем;

- можливості необмеженого нарощування функціональності;

- використання сучасних засобів розробки програмного забезпечення.

Реалізація проекту щодо поліпшення систем провітрювання проводилася на 6 шахтах «ДТЕК Павлоградвугілля». Для їх умов були побудовані імітаційні моделі розподілу повітря, що дозволило проводити моделювання системи провітрювання не тільки в лабораторних умовах інституту-розробника, але і на підприємствах ІТП і розробляти рішення щодо поліпшення систем провітрювання. Зокрема, на досвідчених підприємствах були змодельовані стійкість провітрювання для нововведених очисних і підготовчих забоїв, перспективний розвиток гірських робіт в питаннях провітрювання на 3 - 4 роки вперед. В ході дослідної експлуатації програмного забезпечення середня абсолютна похибка натурного і розрахункової кількості повітря не перевищувала 15%.

Участь у науково-технічних нарабах показала, що компанія ДТЕК зацікавлена у реалізації проекту «ВІРТУАЛЬНА ШАХТА ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТІВ НАВЧАННЯ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН», що реалізується у рамках європейської програми «Горизонт - 2020» і готовий розглянути можливість впровадження їх на своєму підприємстві.

© 2006-2021 Інформація про сайт