Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Mine Modeler

Складність шахтних вентиляційних мереж компанії ДТЕК, їх розгалуженість, нелінійність рівнянь, що описують рух повітря в гірничих виробках, роблять практично неможливим оптимально вирішувати завдання розподілу повітря без застосування ЕОМ. На сьогоднішній день сучасні мови програмування дозволяють створювати імітаційні моделі розподілу повітря підземних гірничих підприємств. Однією з таких систем є програмне забезпечення «MineModeler». Воно забезпечує вирішення комплексу задач розподілення повітря в шахтній вентиляційній мережі і орієнтована для роботи фахівців ділянок вентиляції і депресійних служб. Основним набором вихідних даних для програми «MineModeler» є аеродинамічні опору вентиляційних споруд і гілок, їх взаємозв'язку і характеристики джерел тяги.

Докладніше

Документація

Скачати

© 2006-2021 Інформація про сайт