Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Промислова апробація симуляційних систем у гірництві


Гірнича промисловість України переживає процес реструктуризації. Застосування комп'ютерних систем і розробка програмного забезпечення дає можливість якісно нового вирішення складних проблем гірничого виробництва та оформлення документації всіх технічних служб гірничих підприємств. Аналіз ринку інформаційних технологій в області проектування очисних робіт підземних гірничих підприємств показав, що відповідне програмне забезпечення необхідно створювати з урахуванням особливостей гірничо-геологічних і технологічних факторів конкретного підприємства.

Проект «ВІРТУАЛЬНА ШАХТА ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТІВ НАВЧАННЯ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН», що реалізується у рамках європейської програми «Горизонт - 2020» базується на інших розробках авторського колективу від Національного гірничого університету


ПрАТ "ЗЗРК" - SingleBlast ДТЕК - MineModeler© 2006-2021 Інформація про сайт