Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА 2020 РОКУ

 

Фундаментальні дослідження


1.ГП-501 «Виявлення закономірностей фазових перетворень газогідратів і напруженодеформованого стану гірського масиву та розробка інноваційних геотехнологій», наук. керівник – Бондаренко Володимир Ілліч, проф., д-р техн. наук.

2. «Методологія сейсмоакустичного прогнозу катастроф, обумовлених непередбаченим впливом природних або людських факторів на стійкість промислових об'єктів», наук. керівник –  Шашенко Олександр Миколайович, проф., д-р техн. наук.

3. «Розвиток теорії та удосконалення технології діагностики та експлуатації гальванічних батарей», наук. керівник –  Півняк Геннадій Григорович, проф., д-р техн. наук.

 

Прикладні дослідження і розробки

 

1. ГП-500 «Синтез, оптимізація та параметризація інноваційних технологій освоєння ресурсів газовугільних родовищ», наук. керівник – Саїк Павло Богданович , канд. техн. наук.

2. ГП-502 «Розробка прогресивних технологій повноцінного вилучення енергетичного вугілля з акумуляцією пустих порід у підземному просторі», наук. керівник – Малашкевич Дмитро Сергійович , канд. техн. наук.

3. «Науково-прикладні засади створення підйомно-транспортних установок з композитними тяговими органами на основі метамоделювання складних багатозв'язних дискретно-континуальних механічних систем», наук. керівник – Самуся Володимир Ілліч, проф., д-р техн. наук.

4. «Геотехнологічні основи формування енергохімічних комплексів вугледобувних регіонів», наук. керівник – Дичковський Роман Омелянович, проф., д-р техн. наук.

5. «Обґрунтування новітніх технологічних рішень освоєння родовищ корисних копалин у контексті сталого розвитку гірничовидобувних регіонів», наук. керівник – Павличенко Артем Володимирович, проф., д-р техн. наук.

6. «Наукові та практичні основи оптимізації розрахунку параметрів інноваційних технологій при видобутку корисних копалин підземним способом», наук. керівник – Ковалевська Ірина Анатоліївна, проф., д-р техн. наук.


© 2006-2022 Інформація про сайт