Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Сайти патентних відомств та бази даних патентних документів


ukr_pat_120.pngУкраїна. На офіційному сайті Укрпатенту надається доступ до різноманітних баз даних (БД) та інформаційно-довідкових систем (ІДС) за об’єктами промислової власності.

· http://www.sdip.gov.ua

· http://www.ukrpatent.org/

Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"rus_pat_210.pngРосійська Федерація. На порталі Роспатенту відкриті реєстри товарних знаків та знаків обслуговування РФ, винаходів, корисних моделей та промислових зразків РФ, наименувань місць походження товарів РФї, загальновідомих у РФ товарних знаків, міжнародних товарних знаків із вказанням РФ, а також доступні відкриті реєстри заявок на регістрацію товарних знаків, знаков обслуговування та найменувань місць походження товарів (НМПТ) РФ, заявок на видачу патента Російскої Федерації на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

· http://www.rupto.ru

Відкриті реєстри патентних документів Роспатентуus_pat.pngСполучені Штати Америки пропонують доступ до повнотекстової БД патентів з 1976 року, реферативної БД патентів з 1976 року и БД товарних знаків. Можливий пошук за бібліографічними даними та текстом документа, а також перегляд факсимільних копій сторінок знайдених документів у графічному форматі.

· http://www.uspto.goveuro_pat.pngЧерез сайт Європейської патентної організації (EPO-espacenet) можна провести пошук патентних документів: Європейської патентної організації (ЕПВ), Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), Японії, Австрії, Бельгії, Кіпра, Данії, Фінляндії, Франції, Германії, Греції, Ирландії, Италії, Ліхтенштейна, Люксембурга, Монако, Нідерландів, Португалії, Испанії, Швеції, Швейцарії, Англії.

· http://ep.espacenet.com

© 2006-2021 Інформація про сайт