Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Загальні відомості

Патентно-ліцензійний відділ НТУ "ДП" засновано в 1972 році.

Завідувачка відділу – Філонова Олена Олексіївна

our_patents.png foreign_patents.png
Патенти НТУ «ДП» Історія НТУ «ДП» - зарубіжні патенти

Згідно з чинною нормативною базою патентного законодавства України постановка патентно-ліцензійної роботи в ЗВО включає основні напрямки:


  • організаційно-методична співпраця з усіма структурними підрозділами при виконанні прикладних і фундаментальних НДР, науково-технічних та курсових проектів, дисертаційних робіт тощо;

  • системні консультації фахівців патентної справи та співробітництво з творцями науково-технічних рішень у проведенні формальної та попередньої кваліфікаційної експертизи нових технічних рішень та науково-технічного рівня результатів НДР;

  • консультації та практична допомога фахівців патентної справи з правових питань при патентуванні нових технічних рішень в різних галузях;

  • патентні дослідження, як визначення патентоспроможності об’єктів господарської діяльності, ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності, також виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів згідно ДСТУ 3575-97;

  • формування та вдосконалення банку даних об’єктів права інтелектуальної власності;

  • участь у складанні ліцензійних угод, рекламних проспектів;

  • моніторинг багато процедурної системи патентування в Укрпатенті щодо кожного технічного рішення ЗВО;

  • формування та обробка фонду патентної документації ЗВО.


Системно при виконанні дипломних проектів, дисертаційних та науково-дослідних робіт виявляються нові технічні рішення. Проводиться попередня технічна експертиза. Щорічно в Укрпатент направляється 35-40 заявок на передбачені винаходи та корисні моделі з пріоритетних напрямів науки і техніки, більш з яких – за участю докторантів, аспірантів, студентів.


© 2006-2023 Інформація про сайт