Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Патенти


раtenti.png

Університет є влаником 343 чинних патентів України. 

За ініціативою ЗВО усі патенти рекламовано Державною службою інтелектуальної власності України в державному бюлетені «Промислова власність» як пропозиції (відкриті ліцензії) про готовність надання будь-якій особі дозволу на їх використання згідно чинного законодавства України.

За рахунок цього на 50% знижено витрати на підтримку чинності патентів.


© 2006-2021 Інформація про сайт