Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році.

 

Прикладні дослідження і розробки

1. ГП-495       Науково-прикладні засади створення сучасних підйомно-транспортних установок з гумотросовими тяговими органами
2017-2019 рр.
№ держреєстрації: 0117U001133
Самуся Володимир Ілліч, проф., д-р техн. наук

2. ГП-496       Розробка технологічних основ екологобезпечного видобутку корисних копалин в техногенно-навантажених гірничопромислових регіонах України
2017-2018 рр.
№ держреєстрації: 0117U001134
Симоненко Володимир Іванович, проф., д-р техн. наук

3. ГП-493       Теоретичні та практичні основи управління нестійкими геомеханічними системами «масив – кріплення» підземних виробок
2017-2019 рр.
№ держреєстрації: 0117U001131
Ковалевська Ірина Анатоліївна, проф., д-р техн. наук

4. ГП-494       Технологічні основи використання у будівництві механоактивованих та наноструктурованих супутніх корисних копалин і відходів гірничометалургійного виробництва
2017-2019 рр.
№ держреєстрації: 0117U001132
Пілов Петро Іванович, проф., д-р техн. наук

5. ГП-485       Теоретико-прикладні основи створення енергоефективних та екологічно безпечних систем глибоководного підйому корисних копалин.

2016-2017 рр.
№ держреєстрації: 0116U004622
Колосов Дмитро Леонідович, доц., д-р техн. наук

6. ГП-486       Технологія створення розумних енергетичних мереж багатофункціональних споруд з метою ефективного розподілення електроенергії між споживачами.

2016-2017 рр.
№ держреєстрації: 0116U004623
Ткачов Віктор Васильович, проф., д-р техн. наук

7. ГП-483       Комплексне використання бурого вугілля та супутніх порід при відкритій розробці родовищ України над сольовими штоками.

2016-2017 рр.
№ держреєстрації: 0116U004620
Дриженко Анатолій Юрійович, проф., д-р техн. наук

8. ГП-482       Наукове обґрунтування методологічної, технологічної, екологічної і правової бази вилучення корисних компонентів з техногенних родовищ України.

2016-2017 рр.
№ держреєстрації: 0116U004619
Бузило Володимир Іванович, проф., д-р техн. наук

9. ГП-484       Розробка екологобезпечних технологій видобування корисних копалин і гірничотехнічної рекультивації, спрямованих на ефективне використання постгірничопромислових територій.

2016-2017 рр.
№ держреєстрації: 0116U004621
Собко Борис Юхимович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р техн. наук

10. ГП-487     Наукове обґрунтування та розробка енергоефективних маловідходних технологій видобування вуглеводневої та мінеральної сировини.

2016-2018 рр.
№ держреєстрації: 0116U008041
Саїк Павло Богданович, канд. техн. наук

 

 

© 2006-2019 Інформація про сайт