Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році.

Обсяг фінансування на 2017 рік 8 794,300 тис.грн., у тому числі: фундаментальні дослідження - 4 824,803тис. грн., прикладні дослідження і розробки 3 564,797тис.грн., наукові розробки – 404, 700 тис. грн.

Капітальні видатки на 2017 рік: 335,300 тис.грн.

Фундаментальні дослідження

1. ГП-491       Дослідження наноструктури викопного вугілля як джерела метану вугільних родовищ.

2017-2019 рр.

№ держреєстрації: 0117U001129

Соболєв Валерій Вікторович, проф., д-р техн. наук

2. ГП-489       Наукові основи формування єдиної системи збереження та генерації енергії об’єктів паливно-енергетичного комплексу України.

2017-2019 рр.

№ держреєстрації: 0117U001127
Дичковський Роман Омелянович, проф., д-р техн. наук

3. ГП- 490      Розробка наукових основ мінімізації питомих енерговитрат на збагачення через керування магнітними зв'язками між тонкодисперсними частинками.

2017-2019 рр.

№ держреєстрації:

0117U001128

Младецький Ігор Костянтинович, проф., д-р техн. наук

4. ГП-492       Термогідродинамічна і геотехнологічна параметризація геогідротермальних ресурсів України у техногенному геологічному середовищі.

2017-2019 рр.
№ держреєстрації: 0117U001130
Садовенко Іван Олександрович, проф., д-р техн. наук

5. ГП-488       Удосконалення технології гібридних і суто електричних транспортних засобів і їх інтеграція в енергетичну мережу.

2017-2019 рр.
№ держреєстрації: 0117U001126
Півняк Геннадій Григорович, проф., д-р техн. наук

6. ГП-475       Kомплексна - Енергозберігаюче управління електромеханічними технологічними комплексами і системами гірничо-металургійної промисловості.

2015-2017 рр.
№ держреєстрації: 0115U002296
Куваєв Володимир Миколайович, проф., д-р техн. наук

7. ГП-472       Kомплексна - Наукові засади видобутку та переробки органічних палив комплексними енергетичними підприємствами.

2015-2017 рр.
№ держреєстрації: 0115U002293
Бешта Олександр Степанович, проф., д-р техн. наук

8. ГП-474       Розвиток наукових основ управління навантаженням кріпильних, охоронних систем повторно використовуваних виробок. Підвищення ефективності протипилового захисту
2015-2017 рр.
№ держреєстрації: 0115U002295
Симанович Геннадій Анатолійович, проф., канд. техн. наук

9. ГП-473       Kомплексна - Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і природних газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування
2015-2017 рр.
№ держреєстрації: 0115U002294
Бондаренко Володимир Ілліч, проф., д-р техн. наук

10. ГП-476     Стійкість наноструктур вугілля і геомеханічне обґрунтування геолокаційного прогнозу силових та структурних неоднорідностей складноструктурного вуглепородного середовища.
2015-2017 рр.
№ держреєстрації: 0115U002297
Шашенко Олександр Миколайович, проф., д-р техн. наук

© 2006-2019 Інформація про сайт