Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році.

Обсяг фінансування на 2018 рік 8 130,003 тис.грн., у тому числі: фундаментальні дослідження – 2 975,103 тис.грн., прикладні дослідження і розробки 3 067,000 тис.грн., науково-технічна розробка – 998,500 тис.грн., наукові роботи молодих вчених – 1 089,400 тис. грн.

 

Капітальні видатки на 2018 рік: 3500,00 тис.грн.

Фундаментальні дослідження

1. ГП-491       Дослідження наноструктури викопного вугілля як джерела метану вугільних родовищ.

2017-2019 рр.

№ держреєстрації: 0117U001129

Соболєв Валерій Вікторович, проф., д-р техн. наук

2. ГП-489       Наукові основи формування єдиної системи збереження та генерації енергії об’єктів паливно-енергетичного комплексу України.

2017-2019 рр.

№ держреєстрації: 0117U001127 

Дичковський Роман Омелянович, проф., д-р техн. наук

3. ГП- 490     Розробка наукових основ мінімізації питомих енерговитрат на збагачення через керування магнітними зв'язками між тонкодисперсними частинками.

2017-2019 рр.

№ держреєстрації: 0117U001128

Младецький Ігор Костянтинович, проф., д-р техн. наук

4.ГП-492    Термогідродинамічна і геотехнологічна параметризація геогідро - термальних ресурсів України у техногенному геологічному середовищі.

2017-2019 рр. 

№ держреєстрації: 0117U001130 

Садовенко Іван Олександрович, проф., д-р техн. наук

5. ГП-488       Удосконалення технології гібридних і суто електричних транспортних засобів і їх інтеграція в енергетичну мережу.

2017-2019 рр. 

№ держреєстрації: 0117U001126 

Півняк Геннадій Григорович, проф., д-р техн. наук

© 2006-2020 Інформація про сайт