Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2016 році.

Обсяг фінансування на 2016 рік 5882,391 тис.грн., у тому числі: фундаментальні дослідження - 2408,447 тис. грн., прикладні дослідження і розробки 3473,944тис.грн.


Фундаментальні дослідження

1. ГП-469 Kомплексна - Розробка засад синтезу інформаційних і геомеханічних систем керування процесами підземних гірничих робіт. 2014- 2016рр.

№ держреєстрації: 0114U006105

0114U003776
Ковалевська Ірина Анатоліївна, проф., д-р техн. наук.


2. ГП- 472 Kомплексна - Наукові засади видобутку та переробки органічних палив комплексними енергетичними підприємствами. 2015-2017рр.
№ держреєстрації: 0115U002293
Бешта Олександр Степанович, проф., д-р техн. наук.


3. ГП- 475 Kомплексна - Енергозберігаюче управління електромеханічними технологічними комплексами і системами гірничо-металургійної промисловості. 2015-2017рр.
№ держреєстрації: 0115U002296
Куваєв Володимир Миколайович, проф., д-р техн. наук.


4. ГП-474 Розвиток наукових основ управління навантаженням кріпильних, охоронних систем повторно використовуваних виробок. Підвищення ефективності протипилового захисту. 2015-2017рр.
№ держреєстрації: 0115U002295
Симонович Геннадій Анатолійович, проф., канд. техн. наук


5. ГП-476 Стійкість наноструктур вугілля і геомеханічне обґрунтування геолокаційного прогнозу силових та структурних неоднорідностей складноструктурного вуглепородного середовища. 2015-2017рр.
№ держреєстрації: 0115U002297
Шашенко Олександр Миколайович, проф., д-р техн. наук.


6. ГП-473 Kомплексна - Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і природних газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування. 2015-2017рр.
№ держреєстрації: 0115U002294
Бондаренко Володимир Ілліч, проф., д-р техн. наук.

© 2006-2020 Інформація про сайт