Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність за 2018рік

 

Науковці університету працюють над виконанням фундаментальних та прикладних досліджень і розробок. Науково-дослідні роботи виконуються за пріоритетними тематичними напрямами розвитку науки і техніки, які спрямовані на вирішення завдань розвитку паливно-енергетичного комплексу, мінерально-сировинної бази, машино-будування, підвищення безпеки гірничих робіт.

Ученими університету у поточному році виконувалося 67 науково-дослідних робіт загальним обсягом фінансування 11341,1 тис. грн, з них 8130,0 тис. грн становить державний бюджет і 3211,1 тис. грн – госпдоговори. Основним державним замовником є МОН. За рахунок коштів державного бюджету виконувалось 13 науково-дослідних робіт з обсягом фінансування 8130,0 тис. грн, у тому числі 5 фундаментальних НДР із обсягом фінансування 2975,1 тис. грн, 5 НДР прикладних досліджень і розробок  з обсягом фінансування 3067,0 тис. грн, 2 наукові роботи молодих вчених під керівництвом  к.т.н. Саїка П. Б. і к.т.н. Соцкова В.О. з обсягом фінансування 1089,4 тис. грн та науково-технічна розробка (експериментальна) під керівництвом к.т.н.  Зіборова  К.А. з обсягом фінансування  998,5 тис. грн.

Важливим досягненням цього року стало відкриття на базі НТУ «Дніпровська політехніка» Центру колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика», в рамках якого було придбано наукового обладнання на суму 3500 тис. грн. Таким чином, загальне фінансування наукової діяльності, включаючи капітальні видатки на розвиток лабораторної бази, склало 14841,1 тис. грн.

Значну увагу приділяють науковці університету поширенню та розвитку госпдоговірних наукових робіт. У 2018 році за господарськими договорами виконувалось 54 НДР із обсягом фінансування 3211,1 тис. грн. Основу фінансування наукових досліджень становлять угоди із компаніями гірничодобувного сектору нашої держави.

© 2006-2020 Інформація про сайт