Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність за 2017рік

 

Науковці університету працюють над виконанням фундаментальних та прикладних досліджень і розробок. Науково-дослідні роботи виконуються за пріоритетними тематичними напрямами розвитку науки і техніки, які спрямовані на вирішення завдань розвитку паливно-енергетичного комплексу, мінерально-сировинної бази, машино-будування, підвищення безпеки гірничих робіт.

Ученими університету у 2017 році виконується  72 науково-дослідних робіт, загальним обсягом фінансування 14069,2 тис. грн з них 9129,6 тис. грн. становить державний бюджет і 4939,6 тис. грн. – за госпдоговорами. Основним державним замовником є МОН України. За рахунок кощтів державного бюджету виконується 20 науково-дослідних робіт з обсягом фінансування 9129,6 тис. грн, у т.ч. фундаментальні дослідження – 10 НДР із обсягом фінансування 5064,8 тис. грн., та прикладні дослідження і розробки –9 НДР з обсягом фінансування – 3564,797 тис. грн, та 1 прикладна наукова  робота молодих вчених з обсягом  фінансування - 500,0 тис.грн.

  Значну увагу приділяють науковці університету поширенню та розвитку госпдоговірних наукових робіт на замовлення державних та приватних підприємств, компанії та інших ринкових структур. До виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт залучають високо кваліфікаційних спеціалістів. 

У 2017 році за господарськими договорами виконується 52 НДР із обсягом фінансування 4939,6 тис. грн.

Основу фінансування наукових досліджень становлять угоди із передовими компаніями гірничодобувного сектору нашої держави.

 

© 2006-2019 Інформація про сайт