Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА 2020 РОКУ

 

Фундаментальні дослідження

ГП-501 «Виявлення закономірностей фазових перетворень газогідратів і напруженодеформованого стану гірського масиву та розробка інноваційних геотехнологій», наук. керівник – Бондаренко Володимир Ілліч, проф., д-р техн. наук.

 

Прикладні дослідження і розробки

ГП-498 «Науково-прикладні засади створення та інженерної підтримки експлуатації підйомно-транспортних машин з плоскими тягово-несучими органами із застосуванням CALS-технологій», наук. керівник – Колосов Дмитро Леонідович, проф., д-р техн. наук.

 

ГП-497 «Ресурсозберігаюча геотехнологічна і гідродинамічна параметризація видобутку малопотужних запасів мінеральної сировини у техногенно навантаженому середовищі», наук. керівник – Соцков Вадим Олександрович, канд. техн. наук.

 

ГП-500 «Синтез, оптимізація та параметризація інноваційних технологій освоєння ресурсів газовугільних родовищ», наук. керівник – Саїк Павло Богданович , канд. техн. наук.

© 2006-2020 Інформація про сайт