Національний гірничий університет — відповідність Часу

Напрями наукових досліджень та обсяги фінансування тематик

За пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки ученими університету у 2016 році виконуеться 68 науково-дослідних робіт із обсягом фінансування 11221.1 тис. грн, з них 6115,3 тис. грн кошти державного бюджету (54/5%) 5105,8 тис. грн – за госпдоговорами (45.5%). За рахунок коштів державного бюджету виконується 17 науково-дослідних робіт з обсягом фінансування 6115,3 тис. грн, у т.ч. фундаментальні дослідження –6 НДР із обсягом фінансування 2417,9 тис. грн , прикладні дослідження і розробки –10 НДР з обсягом фінансування 3487,5 тис. грн. та наукова робота молодих вчених з обсягом фінансування 210тис. грн..Основним замовником є МОН України.

Слід відзначити, що за кошти державного бюджету (фундаментальні дослідження) виконується 4 комплексні міжвузівські теми про співпрацю з розробки та впровадження наукових результатів у виробництво та навчальний процес університету.2 компдексні НДР виконуються за фаховим напрямом енергетика та енергозбереження,наукові керівники проектів Бешта О.С.,проф., д-р техн. наук, Куваєв В.М. проф., д-р техн.. наук та 2 комплексні НДР за фаховим напрямом технології видобутку корисних копалин, наукові керівники проектів Бондаренко В.І., проф., д-р техн. наук, Ковалевська І.А., проф..д-р техн.. наук.

З серпня цього року за результатами конкурсного відбору проектів наукових робіт,науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених вперше виконується науковий проект »    Наукове обґрунтування та розробка енергоефективних маловідходних технологій видобування вуглеводної та мінеральної сировини » з обсягом фінансування 1000,0 тис.грн - науковий керівник Саїк П.В., канд.. техн.. наук. Актуальність даної теми обгрунтованпа необхідністю впровадження енергоефективних маловідходних технологій для отримання якісної конкурентоспроможної вуглеводної та мінеральної сировини для вітчизняного та світового ринку. Наукове обґрунтування та розробка енергоефективних маловідходних технологій забезпечить стабільний розвиток усіх сегментів народно-господарчого комплексу України.

У звітному році завершується 6 наукових та науково-технічних робіт, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету із обсягом фінансування 2624.0 тис.грн, у т.ч. комплексна НДР фундаментальних досліджень з обсягом фінансування -461,8тис.грн (науковий керівник проф.. Ковалевська І.А.) та 5 НДР прикладних досліджень і розробок з  обсягом фінансування – 2162,2 тис. грн,

Завершені роботи виконані, згідно затвердженого МОН України тематичного плану на 2016 рік. Всі завершені НДР впроваджені у виробництво і навчальний процес.

Наявні госпдоговірні роботи  та обсяг коштів, отриманих  від їх виконання

 

Вчені університету, маючи великій досвід, працюють над високоефективними енерго- і ресурсозберігаючими технологіями гірничодобувних підприємств нашої держави. На замовлення державних та приватних підприємств за господарськими договорами провідними вченими університету у 2016 році виконується 51 НДР. Науково-дослідні роботи передбачається виконати згідно тематичного плану на 2016 рік на суму 4311,0 тис. грн Станом на 01.11.2016р.надійшло коштів за виконані НДР- 2861,5 тис.грн і до кінця року очікуються надходження коштів в сумі 1628,3 тис.грн і всього надійшло  коштів по госпдоговірній тематиці у 2016 р.- 4489,8 тис. грн. В цьому році збільшився обсяг виконуваних НДР госпдоговорної тематики в порівнянні з 2015 роком. У звітному році продовжується плідна співпраця науковців університету з Публічним акціонерним товариством «ДТЕК Павлоградвугілля». На замовлення цієї компанії виконується 12 НДР із обсягом фінансування 1172,4тис. грн. у т. ч: проф..Шашенко О.М.-2НДР на суму 230,4 тис. грн, проф.Солодянкін О.В.-1 НДР на суму 150,0 тис. грн, проф.Бондаренко В.І.-6 НДР на суму 606.0 тис. грн, проф.Садовенко І.О.-2 НДР на суму 165,0 тис. грн , проф.. Голінько В.І.- 1 НДР на суму 21,0 тис.грн

Найбільше госпдоговірної тематики виконується на кафедрі будівництва і геомеханіки 18 НДР з обсягом фінансування 2651,3 тис, грн.(61%). у т.ч. проф. Шашенко О.М -16 НДР. на суму 1717,3тис. грн.,проф. Солодянкін О.М.-1 НДР на суму 150,0 тис.грн Особливо слід відзначити науково-технічну роботу «Розроблення апаратно-програмного комплексу акустичного сканування неоднорідного масиву для підвищення безпеки підземних робіт»,яка виконується на замовлення Міністерства освіти і науки України з обсягом фінансування 1867.0 тис.грн науковий керівник проф. Шашенко О.М.термін виконання з 20.10.2016-31.12,2017 рр.,у т.ч  фінансування на 2016 рік-784,0 тис. грн. Результати НТР будуть використані на всіх підприємствах гірничо-видобувної галузі. Потенційними споживачами пропонованого апаратно-програмного комплексу є всі без виключення українські вугільні шахти,що працюють на великих глибинах,а також зарубіжні країни,що видобувають корисні копалини підземним способом.Ефект від впровадження комплексу акустичного сканування породного масиву з силовими та структурними неоднорідностями є насамперед соціальним і пов’язаний технологійз підвищенням рівня безпеки праці гірників.

У виконанні наукових досліджень беруть участь студенти, аспіранти та викладачі, це дає змогу оновити свої знання та підвищити кваліфікацію.

29.08.2016 р. подано на конкурсний відбір 12 наукових проектів у т.ч.:.8 НДР (фундаментальні дослідження) та 4 НДР (прикладні дослідження і розробки), фінансування яких розпочнеться у 2017 році за рахунок коштів державного бюджету.Замовником на виконання НДР –МОН України.

Фундаментальні дослідження

Прикладні дослідження та розробки

Кафедральні НДР

Проекти непрямого держзамовлення

Проекти за господарчими договорами

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт