Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Досягнення


Виходячи із стратегічного завдання, відділ активно працює над інтеграцією журналу „Науковий вісник НГУ” до міжнародного наукового інформаційного поля, що об’єднує наукові періодичні видання з усього світу. У зв'язку з цим провідне видання НТУ «Дніпровська Політехніка» зазнало значних змін.

Головним досягненням журналу за останні роки слід вважати те, що він перейшов до 2-ої групи журналів із 4-х груп, ранжованих за рівнем цитування, – квартиль Q2 – у базі Scopus. В Україні (станом на 01.01.2020 р.) лише 4 журнали включені до квартиля Q2. Зростає рівень цитування публікацій «Наукового вісника НГУ»: індекс Гірша досяг значення 16, індекс SNIP, що враховується при подачі тематики на отримання бюджетного фінансування, становить 0,811.

З-поміж українських журналів за показником SJR (0,219) «Науковий вісник НГУ» посідає 14-е місце серед 54 наукових видань України, що включені до бази Scopus, a за показником CiteScore  (0,77) - 7-е місце.

Із 2012 по 2019 рік статті журналу отримали 1501 посилання, у тому  числі 536 - у 2018 р. (станом на 08.11.19).  За ці роки 427 статей процитовані хоча б один раз. 

«Науковий вісник НГУ» додав нашому університету 374 статті до бази Scopus (30% від усіх статей НТУ "ДП" у цій базі)."  


Постійно підвищується науковий рівень опублікованих статей, якість їх оформлення. Усі рукописи проходять 4 рівні рецензування та перевірку на унікальність тексту за допомогою антиплагіатної програми.

Розроблені та розміщені на сайті „Наукового вісника НГУ“ матеріали щодо видавничої політики журналу, етичних норм для авторів публікацій і Ліцензійний договір на використання твору, що є важливим елементом у складанні рейтингу НТУ «ДП».

Із 2012 року успішно проводиться робота з інтеграції журналу „Науковий вісник НГУ“ до інформаційних ресурсів за наступними напрямами. 


Інтеграція журналу „Науковий вісник НГУ“в інформаційні ресурси

Міжнародні наукометричні бази даних:


SciVerse Scopus. Із 2012 року Журнал „Науковий вісник НГУ“ індексується в найбільшій міжнародній реферативній наукометричній базі наукової періодики SciVerse Scopus, що є одним із авторитетних і успішних проектів у сфері наукометрії. SciVerse Scopus індексує більше 18000 найменувань науково-технічних і медичних журналів близько 5000 видавництв з усього світу. Засоби контролю ефективності досліджень SciVerse Scopus допомагають оцінювати роботу вчених і використовуються в якості критеріїв оцінювання ефективності діяльності вищих навчальних закладів.


Index Copernicus Journals Master List. З червня 2011 рокужурналНауковийвісникНГУзареєстровановIndex Copernicus Journals Master List. Index Copernicus International з 1999 року забезпечує доступ до унікального інформаційного ресурсу мережі Інтернет ученим з усіх країн світу для пошуку необхідної інформації та розповсюдження відомостей про результати власних наукових досліджень


Каталоги періодичних видань:


Ulrich's Web Global Serials DirectoryЖурналНауковий вісник НГУз квітня 2011 року входить до електронного міжнародного каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory, який надає інформацію щодо періодичних видань, що видаються в різних регіонах світу. Сьогодні Ulrich's має великий авторитет  як один з найзручніших інструментів пошуку інформації, що використовується  в публічних і спеціалізованих бібліотеках провідних країн світу


Research Bib. ЖурналНауковий вісник НГУз червня 2012 року входить до каталогу періодичних видань Research Bib Journal Database (Японія), що є найбільшим каталогом наукових періодичних видань з вільним доступом.


Повнотекстові бази даних:


EBSCOhost databases. Із 2012 року журналНауковий вісник НГУвключено до повнотекстової бази даних платформи EBSCOhost, що належить компанії "EBSCO Publishing, Inc", яка є авторитетним видавництвом науково-технічної періодики та надійним постачальником наукової інформації для різних організацій з всього світу, від шкільних і публічних бібліотек до науково-промислових корпорацій і урядових організацій. НТУ «Дніпровська Політехніка» уклав Ліцензійну угоду з компанією "EBSCO Publishing, Inc" (США) на поширення Контенту Публікацій журналуНауковий вісник НГУ“.


Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Архів журналу „Науковий вісник НГУ“ представлено в повнотекстовій  базі „Наукова періодика України“ з 2009 року.


Реферативні бази даних:


ProQuest. Із 2012 року журнал "Науковий вісник НГУ" доступний в інформаційно-пошуковій системі ProQuest. У рамках інтегрованої пошукової платформи відкривається доступ до 74 баз даних та електронних бібліотек, чиї матеріали відображають практично всі галузі наукової та освітньої діяльності. Сумарний обсяг джерел становить близько 8000 найменувань, у тому числі понад 4500 журналів у повнотекстовому вигляді.


Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. Журнал „Науковий вісник НГУ“ входить до загальнодержавної реферативної бази даних „Україніка наукова“, матеріали журналу публікуються у відповідних тематичних серіях Українського реферативного журналу „Джерело“.


ВІНІТІ РАН. Із 2011 року журнал „Науковий вісник НГУ“ включено до фонду науково-технічної літератури ВІНІТІ РАН, реферується в Реферативному журналі та Тематичних Базах ВІНІТІ РАН.


Передплатні агентства:


УДППЗ „Укрпошта“. Із 2010 року передплату на журнал „Науковий вісник НГУ“ здійснює провідне Передплатне агентство України. У каталозі передплатних видань індекс 89166.

ТОВ „Укрінформнаука“. Інформація щодо журналу „Науковий вісник НГУ“ розміщена в Каталозі періодичних видань (індекс 10107) Передплатного агентства „Укрінформнаука“,  що здійснює передплату на видання та доставку журналу передплатникам в Україні й за кордон.


© 2006-2020 Інформація про сайт