Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Досягнення

Виходячи із стратегічного завдання, відділ активно працює над інтеграцією журналу „Науковий вісник НГУ” до міжнародного наукового інформаційного поля, що об’єднує наукові періодичні видання з усього світу. У зв'язку з цим провідне видання Національного гірничого університету зазнало значних змін.

Уперше за роки існування журналу отримано міжнародний код видання (ISSN), а також код електронного видання (Е-ISSN). Розроблено нову концепцію розвитку журналу, уточнена мета та завдання цього видання. Кардинально поліпшений дизайн журналу, розроблено новий макет внутрішнього блоку й обкладинки на рівні сучасних наукових видань, збільшено удвічі обсяг видання, уведено нову рубрикацію, змінено періодичність випуску – 6 разів на рік. Оформлення та зміст випускних даних наведено відповідно до Державного стандарту. Додатково введено нові англомовні сторінки: титульна, склад редколегії та зміст.

Внесені кольорові вставки з матеріалами щодо інноваційних розробок учених НГУ як у журнал, так і окремо на сайті. Наводиться інформація про монографії, що надруковані, та наукові розробки НГУ, інноваційні проекти, про конференції, спеціальності аспірантури й докторантури тощо.

Окрім зовнішнього оформлення кардинально змінено внутрішній зміст журналу, підвищено науковий рівень опублікованих статей, якість їх оформлення. Усі рукописи проходять 3 рівні рецензування (за необхідності - 4, включаючи зовнішнє). Розроблені та розміщені на сайті „Наукового вісника НГУ“ матеріали щодо видавничої політики журналу, етичних норм для авторів публікацій і Ліцензійний договір на використання твору, що є важливим елементом у складанні рейтингу НГУ.

З 2012 р. уведено чітке структуроване реферування статей замість неінформативних коротких анотацій, що не могли привернути належну увагу читачів, особливо іноземних, до публікацій.

У 2011-2012рр. успішно проведена робота з інтеграції журналу „Науковий вісник НГУ“ до інформаційних ресурсів за наступними напрямами. 

Міжнародні наукометричні бази даних:

SciVerse Scopus. З 2012 року Журнал „Науковий вісник НГУ“ індексується в найбільшій міжнародній реферативній наукометричній базі наукової періодики SciVerse Scopus, що є одним із найбільш авторитетних і успішних проектів у сфері наукометрії. SciVerse Scopus індексує більше 18000 найменувань науково-технічних і медичних журналів близько 5000 видавництв з усього світу. Засоби контролю ефективності досліджень SciVerse Scopus допомагають оцінювати роботу вчених і використовуються в якості критеріїв оцінювання ефективності діяльності вищих навчальних закладів.

Каталоги періодичних видань:

Ulrich's Web Global Serials DirectoryЖурнал „Науковий вісник НГУ“ з квітня 2011 року входить до електронного міжнародного каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory. Протягом 75 років Ulrich's надає інформацію щодо періодичних видань, що видаються в різних регіонах світу. Сьогодні Ulrich's має великий авторитет  як один із найзручніших інструментів пошуку інформації, що використовуються  в публічних та спеціалізованих бібліотеках провідних країн світу.

Index Copernicus Journals Master List. З червня 2011 року журнал „Науковий вісник НГУ“ зареєстровано в Index Copernicus Journals Master List. Index Copernicus International з 1999 року забезпечує доступ до унікального інформаційного ресурсу мережі Інтернет ученим з усіх країн світу для пошуку необхідної інформації та розповсюдження відомостей про результати власних наукових досліджень.  

Research Bib. Журнал „Науковий вісник НГУ“ з червня 2012 року входить до каталогу періодичних видань Research Bib Journal Database (Японія), що є найбільшим каталогом наукових періодичних видань з вільним доступом.

Повнотекстові бази даних:

EBSCOhost databases. З 2012 року журнал „Науковий вісник НГУ“ включений до повнотекстової бази даних платформи EBSCOhost, що належить компанії "EBSCO Publishing, Inc", яка впродовж 65 років є авторитетним видавництвом науково-технічної періодики та надійним постачальником наукової інформації до різних організацій по всьому світу, від шкільних і публічних бібліотек до науково-промислових корпорацій і урядових організацій.
Національний гірничий університет уклав Ліцензійну угоду з компанією "EBSCO Publishing, Inc" (США) на поширення Контенту Публікацій журналу „Науковий вісник НГУ“.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.Архів журналу „Науковий вісник НГУ“ представлений у повнотекстовій  базі „Наукова періодика України“ з 2009 року. Випуски журналу, починаючи з 2012 року, розміщуються у відкритому доступі з періодом затримки в 1 рік.

Реферативні бази даних:

Engineering Village. З 2012 року журнал "Науковий вісник НГУ" включений до науково-технічної реферативної бази Compendex®, що охоплює 14 мільйонів статей із 190 дисциплін і входить до єдиної інтернет-платформи науково-технічної інформації Engineering Village.

ProQuest.З 2012 року журнал "Науковий вісник НГУ" доступний в інформаційно-пошуковій системі ProQuest. У рамках інтегрованої пошукової платформи відкривається доступ до 74 баз даних та електронних бібліотек, чиї матеріали відображають практично всі галузі наукової та освітньої діяльності. Сумарний обсяг джерел становить близько 8000 найменувань, у тому числі понад 4500 журналів у повнотекстовому вигляді.

Реферативні журнали:

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. Журнал „Науковий вісник НГУ“ входить до загальнодержавної реферативної бази даних „Україніка наукова“ , матеріали журналу публікуються у відповідних тематичних серіях Українського реферативного журналу „Джерело“.

ВІНІТІ РАН. З 2011 р. журнал „ Науковий вісник НГУ “ включений до фонду науково-технічної літератури ВІНІТІ РАН, реферується в Реферативному журналі та Тематичних Базах ВІНІТІ РАН.

Передплатні агентства:

ТОВ „Укрінформнаука“. Інформація щодо журналу „Науковий вісник НГУ“ розміщена в Каталозі періодичних видань Передплатного агентства „Укрінформнаука“,  що здійснює передплату на видання та доставку журналу передплатникам.

ТОВ НВП „Ідея“ Інформація щодо журналу „Науковий вісник НГУ“ розміщена в Каталозі періодичних видань Передплатної агенції „Ідея“, що здійснює передплату на видання та доставку журналу передплатникам, надає можливість доступу до реферативних журналів та науково-інформаційних видань, довідкових і експертних систем із законодавства, юриспруденції, бізнесу, в електронному варіанті на CD-дисках, та до періодичних видань On-Line. Крім того, на сервері Передплатної агенції „Ідея“ є доступ до баз даних „Періодика Росії“, „Періодика країн світу“, „Книги України“, „Книги Росії“.

Інші інформаційні ресурси:

Освітньо-науково-виробничий портал «Рудана». Перший в Україні освітньо-науково-виробничий портал, що поєднує інтереси широких кіл виробничників, дослідників, студентів, учнів і всіх небайдужих до минулого, сучасного та майбутнього гірничорудної справи.

© 2006-2019 Інформація про сайт