Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інформаційно-організаційний відділ

barna.pngБАРНА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

Начальник інформаційно-організаційного відділу НГУ

кандидат геолого-мінералогічних наук

Т. В. Барна пройшла навчання в Дніпропетровському державному університеті. Отримавши в 1974 р. диплом з відзнакою, працювала в середній школі, потім в Інституті мінеральних ресурсів на посаді інженера, молодшого і старшого наукового співробітника. З 1998 р. - вчений секретар, потім - заступник директора з науково-технічній роботі Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України. З 2010 року працює в НГУ.

Після закінчення аспірантури Ростовського державного університету і захисту кандидатської дисертації проводила наукові дослідження з оцінки вугілля України як попутного джерела цінних металів і сировини для отримання альтернативних видів палива, з вивчення науково- технічного потенціалу Придніпровського регіону і шляхів його використання для вирішення регіональних проблем.

Основні обов'язки:

· організовує роботу, проводить підготовку і випуск з друку науково-технічного журналу "Науковий вісник НГУ";

· бере участь в роботі по інформаційній підтримці суб'єктів інноваційної діяльності;

· організує роботу з аналізу науково-дослідницького потенціалу університету, поширенню інформації про перспективні досягнення учених НГУ;

· бере участь у формуванні бази даних потенційних інноваційних проектів НГУ;

· проводить роботу по налагодженню зв'язків з відповідними структурами місцевих органів влади для презентації та трансферу наукових розробок НГУ у регіональні проекти.


sisyn.pngСИСУН МАРГАРИТА ТИМУРІВНА

Провідний інженер інформаційно-організаційного відділу

Освіта:

1976-1981рр. – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, спеціальність – інженер-механік;

1999-2001рр. – Київський державний педагогічний університет ім. Драгоманова, спеціальність – практичний психолог.

Напрями трудової діяльності:

- система середньотехнічної й середньої освіти (викладач, учитель, заст. директора з навчально-виховної роботи);

- бізнес-структури (провідний менеджер із навчання та розвитку персоналу, бізнес-тренер).

Обов’язки:

· проводить роботу з авторами статей, що подаються для публікації в журналі «Науковий вісник Національного гірничого університету», формує редакційний «портфель» видання;

· приймає участь у розробці вимог до оформлення статей для публікації в журналі «Науковий вісник НГУ»;

· готує та здійснює розсилку листів інформаційно-рекламного характеру на підприємства відповідного профілю;

· здійснює внутрішнє рецензування та редагування матеріалів, що поступають у редакцію журналу, взаємодіє з авторами щодо вдосконалення статей за змістом і оформленням;

· виконує російсько- та україномовне редагування й коректуру кожного випуску журналу «Науковий вісник НГУ»;

· проводить збір та підготовку до розміщення на сторінках журналу «Науковий вісник Національного гірничого університету» інформації щодо спеціалізованих науково-технічних конференцій, нових навчальних посібників і монографій учених НГУ, а також умов підготовки кадрів вищої кваліфікації.


kyslova.pngКИСЛОВА КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Провідний інженер інформаційно-організаційного відділу

Здобула повну вищу освіту в Державному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара» на геолого-географічному факультеті. У червні 2008 року захистила диплом магістра географії з відзнакою, на «відмінно» склала додатковий іспит з англійської мови і отримала кваліфікацію «перекладач науково-технічної літератури» за спеціальністю.

Протягом 2008-2009 років працювала у приватному видавництві «Герда», де обіймала посаду дизайнера-верстальника і виконувала верстку наукових і художніх книг історично-краєзнавчої тематики.

У червні 2010 року була прийнята на роботу до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» на посаду інженера першої категорії інформаційно-організаційного відділу.

Обов’язки:

· літературна редакція і коректура англомовного тексту науково-технічного журналу «Науковий вісник Національного гірничого університету»;

· верстка і підготовка до друку випусків науково-технічного журналу «Науковий вісник Національного гірничого університету»;

· підготовка матеріалів науково-технічного журналу «Науковий вісник Національного гірничого університету» в електронному вигляді і розміщення на офіційному сайті nvngu.in.ua;

· підготовка матеріалів науково-технічного журналу «Науковий вісник Національного гірничого університету» в електронному вигляді для розміщення на порталі Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського і в Українській реферативній базі «Джерело»;

· участь в розробці сучасних вимог до оформлення статей для публікації в журналі і комплекту методичних матеріалів в допомогу авторам;

· збір інформації про міжнародні реферативні бази наукової періодики, вимоги і критерії відбору періодичних видань і принципи співпраці;

· оформлення заявок на включення журналу в міжнародні наукометричні бази даних, підготовка матеріалів видання для експертної оцінки, листування зі співробітниками офісів зарубіжних видавництв.

© 2006-2019 Інформація про сайт