Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрями діяльності

1. Сприяти покращенню іміджу Національного гірничого університету та підвищенню його рейтингу за рахунок сучасної видавничої політики, системного підходу до реалізації багатоцільової стратегії розвитку НГУ, поширення інформації щодо його діяльності та досягнень серед представників наукової та виробничої спільноти.

2. Проводити аналіз пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки згідно з профілем роботи НГУ, надавати оцінку відповідності матеріалів, що подаютьсядо друку, цим напрямам і, за необхідності, корегувати рубрики журналу „Науковий вісник НГУ“.

3. Проводити, із залученням авторитетних експертів, оцінку відповідності статей, що пропонуються до друку, сучасному вітчизняному та міжнародному рівням.

4. Проводити роботу з рецензування, редагування та верстання журналу „Науковий вісник НГУ”, а також роботу з авторами щодо підвищення науково-технічного рівня статей.

5. Проводити роботу із включення журналу „Науковий вісник НГУ” до міжнародних наукометричних баз даних.

6. Проводити роботу щодо своєчасної перереєстрації фахового видання „Науковий вісник НГУ“.

7. Здійснювати обмін досвідом з видавцями наукової літератури з метою підвищення рейтингу та авторитетності наукових видань НГУ.

8. Брати участь у спеціалізованих конференціях та виставках з метою розповсюдження інформації про журнал, підвищення рейтингу НГУ та журналу у видавничих і наукових колах, залучення до співпраці авторів, передплатників, рекламодавців. 

© 2006-2019 Інформація про сайт