Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інформаційно-організаційний відділ

barna.png

БАРНА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

Начальник інформаційно-організаційного відділу НГУ

кандидат геолого-мінералогічних наук

Т. В. Барна пройшла навчання у Дніпропетровському державному університеті. Отримавши в 1974 р. диплом з відзнакою, працювала в середній школі, потім в Інституті мінеральних ресурсів на посаді інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. Із 1998 р. - вчений секретар, потім - заступник директора з науково-технічної роботи Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України. Із 2010 року працює в НГУ.

Після закінчення аспірантури Ростовського державного університету й захисту кандидатської дисертації проводила наукові дослідження з оцінки вугілля України як попутного джерела цінних металів і сировини для отримання альтернативних видів палива, з вивчення науково-технічного потенціалу Придніпровського регіону і шляхів його використання для вирішення регіональних проблем.

Із травня 2010 року працює в НТУ «Дніпровська політехніка», науково-дослідна частина.

Основні обов'язки:

як відповідальний редактор науково-технічного журналу "Науковий вісник НГУ" організовує роботу, проводить підготовку і випуск його із друку;

перевіряє рукописи, що надходять до редакції журналу, на відповідність тематичній спрямованості "Наукового віснику НГУ";

проводить роботу із залучення до публікацій іноземних авторів і спільних публікацій науковців університету з іноземцями;

· бере участь у роботі з інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності;

проводить роботу з укріплення рейтингу університету, покращення статусу журналу "Науковий вісник НГУ" за рахунок підвищення індексу цитування журналу та науковців університету.


sisyn.png

СИСУН МАРГАРИТА ТИМУРІВНА

Провідний інженер інформаційно-організаційного відділу

Освіта:

1976-1981рр. – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, спеціальність – інженер-механік;

1999-2001рр. – Київський державний педагогічний університет ім. Драгоманова, спеціальність – практичний психолог.

Напрями трудової діяльності:

- система середньотехнічної й середньої освіти (викладач, учитель, заступник директора з навчально-виховної роботи);

- бізнес-структури (провідний менеджер із навчання та розвитку персоналу, бізнес-тренер).

Обов’язки:

· проводить роботу з авторами статей, що подаються для публікації в журналі «Науковий вісник Національного гірничого університету», формує редакційний «портфель» видання;

· приймає участь у розробці вимог до оформлення статей для публікації в журналі «Науковий вісник НГУ»;

проводить перевірку рукописів, що надходять до редакції журналу, на унікальність текстів за антиплагіатною програмою;

· здійснює внутрішнє редагування матеріалів, що поступають до редакції журналу, взаємодіє з авторами щодо вдосконалення статей за змістом і оформленням;

· виконує російсько- та україномовне редагування й коректуру кожного випуску журналу «Науковий вісник НГУ».КЛИМЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Інженер І категорії інформаційно-організаційного відділу

кандидат хімічних наук

Здобула вищу освіту на хімічному факультеті Московського Державного Університету ім. М.В. Ломоносова. У грудні 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.

Починаючи з 2004 року працювала у видавницькому центрі «Академія», а також в інших наукових видавництвах. Виконувала верстку й повну переддрукарську підготовку підручників для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, а також наукових монографій.

У листопаді 2016 року була прийнята на роботу до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» на посаду інженера першої категорії інформаційно-організаційного відділу.

Обов’язки:

- верстка і підготовка до друку випусків науково-технічного журналу «Науковий вісник Національного гірничого університету»;

- підготовка матеріалів науково-технічного журналу «Науковий вісник НГУ» в електронному вигляді і розміщення на офіційному сайті nvngu.in.ua;

- підготовка матеріалів науково-технічного журналу «НГУ» в електронному вигляді для розміщення у міжнародних базах даних Scopus, EbscoHost, ProQuest, а також на порталі Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського і в Українській реферативній базі «Джерело».© 2006-2020 Інформація про сайт