Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Лауреати премії Президента України для молодих учених


Назва роботи

Авторський колектив

Рік присвоєння

1

Забезпечення стійкості протяжних виробок вугільних шахт на основі закономірностей деформування складноструктурного порідного масиву

Коваленко В.В., Терещук Р.М., Хозяйкіна Н.В., Гапєєв С.М.

2004

2

Наукові підходи та інженерні методи діагностики електромеханічних систем промислових механізмів

Балахонцев О.В., Худолій С.С., Худий Є.Г.

2007

3

Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працівників

Чеберячко С.І., Радчук Д.І., Чеберячко Ю.І.


2009

4

Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та способи прогнозу.

Довбніч М.М., Дем`янець С.М., Віктосенко І.А.

2010

5

Розробка теорії, методів розрахунку й технології створення гумотросових канатів шахтних підйомних установок нового покоління

Колосов Д.Л.

2011

6

Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами

Яворський А.В., Яворська О.О.

2013

7

Геомеханічне обгрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу

Кравченко К.В., Халимендик О.В., Дубицька М.С.

2015

8

Наукове обгрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів сверловинною підземною газифікацією

Лозинський В.Г., Саїк П.Б.

2016

9

Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)

Заболотна Ю.О., Тимошенко Є.В., Логунова О.О., Прокудін О.З.

2017

10

Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій

Деревягіна Н.І., Приходченко Д.В., Соцков В.О.,

Трегуб М.В.

2018

11

Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України

Луценко І.М., Федоряченко О.О., Бешта О.О. та Весела М.А

2019


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт