Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові відкриття вчених університету

1994 р.

Диплом № 12. Закономірність омонолічування пухких водонасичених пород. Автори: Півняк Г.Г., Бондаренко В.І., Зорін А.М.

1996 р.

Диплом № 45. Закономірність знеміцнення подрібнених залізних руд під впливом неоднорідного імпульсного магнітного поля. Автори: Півняк Г.Г., Шидловський А.К., Випанасенко С.І., Мартиненко В.П.

1998 р.

Диплом № 72. Закономірність розділу часток подрібненої залізної руди у токопровідних рідинах під впливом неоднорідного магнітного поля. Автори: Чумаков В.А., Мартиненко В.П., Бодагов В.П., Кузнецов В.Г., Таран С.М., Красуля А.С., Зенин В.А., Шидловський А.К.

2000 р.

Диплом № 131. Закономірність змінення стійкості відслонень у виробках. Автори: Агєєв В.Г., Кужель С.В., Сдвижкова О.О., Тулуб С.Б., Шашенко О.М.

Диплом № 135. Закономірність формування шаруватих гірських порід при зміні кута прикладення навантаження. Автори: Зорін A.M., Халимендик Ю.М., Колесников В.Г., Халимендик В.Ю.

2001 р.

Диплом № 151. Закономірність зміни стійкості породних відслонень при періодичних навантаженнях. Автори: Бондаренко В.І., Грядущий О.Б., Мещанінов С.К., Вершинін В.А., Гончаров А.Д., Ульянов І.В.

Диплом № 185. Закономірність пластичної поведінки в’язкопружного і в’язкопластичного середовища в умовах їх розвинутої вібропластичної деформації. Автори: Дідик Р.П., Морозенко В.Н., Кузнецов Є.В., Балакін В.Ф.

2002 р.

Диплом № 188. Явище утворення порушених зон, що переміщуються, у напружених гірських породах. Авторы: Халимендик Ю.М., Кириченко В.Я., Звягільский Ю.Л., Лішин О.В., Усаченко Б.М.

Диплом № 43. Закономірність руйнування гірських порід у приконтурній області виробки. Автори: Халимендик Ю.М., Курносов А.Т., Шмиголь А.В., Вигодін М.О., Колесников В.Г.

2011р.

Диплом № 413. Явище порушення підйому часток твердої фази висхідним газорідинним ерліфтним потоком у вигляді газових снарядів та рідинних проміжків між ними. Автори: Півняк Г.Г., Кириченко Є.О., Франчук В.П., Шворак В.Г., Кириченко В.Є., Єгурнов О.І., Євтєєв В.В. 

2013 р.

Диплом № 449. Закономірність поширення звукових хвиль у висхідному багатофазному потоці за дисперсної структури течії. Автори: Кириченко Є.О., Самуся В.І., Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Рябичев В.Д., Кириченко В.Є., Фомичев В.В., Євтєєв В.В.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт