Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ, ОТРИМАНІ ВЧЕНИМИ НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»2018 р.

Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень. Автори від НТУ «ДП»: Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О.

2015 р. Було отримано дві Державні премії в галузі науки і техніки України за участі авторських колективів від НТУ «ДП»

За підручник: «Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин». М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. − Д.: НГУ, 2007. – 399 с. Автор: Дудля М.А.

Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України. Автори від НТУ «ДП»: Бузило В.І., Павличенко А.В.

2014 р. 

Державну премії України в галузі науки і техніки 2014 р. присуджено колективу науковців (закрита робота). Автори від НТУ «ДП»: Сдвижкова О.О. та Курінний В.П.

2013 р. 

Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика). Автори: Бешта О.С., Гріньов В.Г., Дрібан В.О., Канін В.О., Пашковський П.С., Самуся В.І., Смоланов С.М., Старіков Г.П., Фельдман Е.П., Шнеєр В.Р.

2013 р. 

Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні. Автори: Коржик В.М., Рябцев І.О., Жудра О.П., Добрушин Л.Д., Лихошва В.П., Дідик Р.П., Ткаченко Е.А., Завалій О.Б., Савін В.В., Вахрушева В.С.

2012 р.

Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України. Автори від НТУ «ДП»: проф. Крисін Р.С. (посмертно).

2011 р.

Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів. Автори від НТУ «ДП»: проф. Кузьменко О.М., проф. Ковалевська І.А.

2010 р.

Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв. Автори від НТУ «ДП»: проф. Випанасенко С.І., проф. Соболєв В.В., проф. Шкрабець Ф.П.

2009 р.

Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління. Автори від НТУ «ДП»: проф. Ткачов В.В.

2008 р.

Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників. Автори від НТУ «ДП»: проф. Голінько В.І., проф. Грядущий Ю.Б.

2006 р.

За комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління і оптимізації гірничорудних виробництв. Автори від НГУ: проф. Пілов П.І.

За розробку і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави. Автори від НТУ «ДП»: проф. Разумний Ю.Т.

2005 р.

За підручник "Перехідні процеси в системах електропостачання". - Дніпропетровськ: Видавництво Національної гірничої академії України, 2000. – 597 с. Автори від НТУ «ДП»: академік НАН України Півняк Г.Г., проф. Рибалко А.Я.

2004 р.

За розробку та впровадження високоефективної природоохоронної технології видобутку корисних копалин в складних гідрогеологічних умовах. Автори від НТУ «ДП»: доц. Швидько П.В., проф. Борисенко С.Г. (посмертно).

2002 р. Було отримано дві Державні премії в галузі науки і техніки України за участі авторських колективів від НТУ «ДП»

За розробку і впровадження нових ресурсозберігаючих засобів кріплення і охоронних конструкцій капітальних виробок на основі геомеханіки системи "кріплення – породний масив", що забезпечують ефективну експлуатацію вугільних шахт України. Автори від НТУ «ДП»: проф. Шашенко О.М.

За створення високоефективних екологоорієнтованих технологій видобутку корисних копалин на основі керування станом гірського масиву і впровадження їх на кар'єрах України. Автори від НТУ «ДП»: проф. Дриженко А.Ю. 

1998 р.

За розроблення та впровадження способів і технологій збереження геологічного середовища та забезпечення повноти ефективного, енергозберігаючого видобування запасів вугілля в Західному Донбасі. Автори: Півняк Г.Г., Бондаренко В.І., Садовенко І.О., Заїка В.Т., Разводов А.Г., Шміголь А.В., Головчанський І.Є., Халимендик Ю.М.

1996 р.

За працю «Закономірності деформації верхньої частини тектоносфери Землі, що встановлені теоретичними й експериментальними методами». Автори: Черкез Є.А., Ханонкін О.А., Зелінський І.П., Гінтов О.Б., Гонтаренко В.М., Тяпкін К.Ф.

1991 р.

За цикл робіт (монографій) з наукового обґрунтування, розробки та впровадження методів прогнозу викидонебезпечності гірського масиву й способів запобігання динамічним проявам гірського тиску, що істотно знижують соціально-економічні збитки на шахтах Донбасу. Автори: Николін В.Г., Зорін А.М., Забігайло В.Ю.

1989 р.

За розробку та впровадження способів автоматизованого управління режимом безперервної прокатки для здійснення металозберігаючої технології виробництва сорту й катанки. Автори: Костюченко М.І., Куваєв В.М., Ткачов В.С., Єгоров О.П., Лошкарьов В.І., Стахнов В.І., Карпинський Ю.П., Чигринський В.О., Грінберг С.Д., Кукушкін О.М.

1988 р.

За розробку та впровадження нового покоління комплексу технічних засобів попередньої обробки вугільних пластів для боротьби з пилом у шахтах. Автори: Москальов О.М., Васильєв Л М., Ніколаєв А.Т., Карагодін Л.М., Іщук І.Г., Медведєв Е.М., Трубіцин О.В., Биченко А.Д., Бандурін В.І., Івонін Є.О.

1986 р.

За цикл робіт «Тектоніка та металогенія Радянських Карпат». Автори: Вялов О.С., Глушко В.В., Кульчицький Я.О., Жуков Ф.І., Науменко В.В., Гончарук А.Ф., Аверін Ю.О., Зайцева В.М., Скатинський Ю.П., Лазаренко Е.О.

1983 р.

За розробку та широке промислове впровадження прогресивної циклічно-потокової технології на залізорудних кар'єрах Кривбасу. Автори: Кітач Г.М., Тартаковський Б.М., Андрющенко А.В., Савицький І.І., Панчошний М.М., Колібаба В.Л., Кіковка Є.І., Васильєв М.В., Єфремов Е.І., Новожилов М.Г.

1976 р.

За розробку та впровадження способу подолання газового бар'єру, що забезпечує на газонебезпечних шахтах навантаження на лаву більше 1000 тонн на добу (засобами вентиляції). Автори: Дудка М.Т., Радіонов П.І., Цурпала Г.М., Драніцин Є.С., Патрушев М.О., Карпов О.М., Грецінгер Б.Є., Галушко К.П., Возіянов О.Ф., Абрамов Ф.О.

1975 р. Було отримано дві Державні премії в галузі науки і техніки України за участі авторських колективів від НТУ «ДП»

За створення й впровадження на вугільних шахтах Української РСР спеціального кріплення – пневмобалонних кострів. Автори: Третьяченко В.О., Парфенчук А.М., Дашевський Й.Я., Степанович Г.Я., Остапенко О.Ф., Потураєв В.М., Рахутін В.С., Некрасовський Я.Е., Шуклін О.С., Мацюк В.Т.

За високоефективне промислове освоєння нового вугільного родовища Західного Донбасу з особливо складними гірничо-геологічними умовами. Автори: Гришко М.Т., Піньковський Г.С., Мочков В.С.

1972 р. Було отримано дві Державні премії в галузі науки і техніки України за участі авторських колективів від НТУ «ДП»

За розробку й впровадження прогресивної технології добування марганцевої руди відкритим способом та гірничотехнічної рекультивації відпрацьованих земельних масивів у Нікопольському басейні (1958-1970 рр.). Автори: Пригода В.П., Новожилов М.Г., Тартаковський Б.Н., Крушинський Ю.Д., Проценко І.Г., Маляренко А.І., Циганок М.І., Відяєв М.Х., Лєснікон С.В., Середа Г.Л.

За розробку та впровадження методики геологічного картування, пошуку й вивчення глибинної будови родовищ Української залізорудної провінції геофізичними методами. Автори: Кужелов Г.К., Климова О.В., Бакланов М.І., Юньков Я.А., Тяпкін К.Ф., Крутиховська З.О., Суботін С.І. 


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт