Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Конференції, форуми, семінари на базі інших установ


 

Термін подання заявок та тез доповідей продовжено до закінчення воєнного стану в Україні.
Термін проведення: березень 2024 p.

ІV Міжнародна науково-практична конференція присвячена Дням Ракоці

ХІІІ Всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків Україна в європейській та світовій історії сучасний науковий і освітній дискурс

Міжнародна науково-практичної конференція молодих вчених, студентів та аспірантів «Землеустрій і топографічна діяльність в умовах війни та післявоєнного відновлення і зміни клімату»

Всеукраїнська наукова конференція Острозькі культурологічні читання 2024

Міжнародна науково-практична конференція Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці

Міжнародна наукова конференція «Штучний інтелект досягнення, виклики та ризики»

9й Міжнародний молодіжний конгрес «Сталий розвиток захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»

VII Міжнародна науково-практична конференція Кліматичні зміни та сільське господарство.Виклики для аграрної науки та освіти

VІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Управління та раціональне використання земельних ресурсів

VІІI Міжнародна науково-практична конференція ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНИЙ СТАН БІОСФЕРИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ

V Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція Національна наука і освіта в умовах війни РФ проти України та сучасних цивілізаційних викликів

II Міжнародна науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Термін проведення: квітень 2024 p.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту

V міжнародна науково-практична конференція Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2024)

Науково-технічна конференція Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій

28-й Міжнародний молодіжний форум РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ

ХХІX міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців»

XXII МІЖНАРОДНА МОЛОДІЖНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ за темою ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Міжнародна науково-практична конференція «КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО – ВИКЛИКИ СУЧАСНИХ ПОКОЛІНЬ

ХXIX ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ, за темою «НАУКА ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ»

VIІ Міжнародна студентська науково-технічна конференція Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання

VІ Всеукраїнська науково-методична конференція ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Міжнародна молодіжна  науково-технічна конференція «Молода наука - роботизація і нано-технології сучасного машинобудування»

VIIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та обдарованої молоді Новини науки дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології

МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ СУЧАСНИЙ ВИМІР

VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в умовах інтеграції України в ЄС

Всеукраїнська науково-практична конференція БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ Сучасні психологічні проблеми, викликані військовою агресією та шляхи їх подолання

ХVIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ

VІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

VІ Міжнародний симпозіум Освіта і здоров’я підростаючого покоління

X МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу

Міжнародна науково-практичної конференції з проведенням CTF змагання КІБЕРБОРОТЬБА РОЗВІДКА, ЗАХИСТ ТА ПРОТИДІЯ

X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі

Міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ

Термін проведення: травень 2024 p.

Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations»

XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Молода наука Волині пріоритети та перспективи досліджень

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2024

XX ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ студентів і молодих науковців Прикладна лінгвістика - 2024 пробеми та рішення

XX ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ Прикладна лінгвістика – 2024 проблеми та рішення

Міжнародна наукова конференція СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ ІННОВАЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шістнадцята Міжнародна науково-практична конференція СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ MINTT – 2024

VI міжнародна науково-практична Інтернет-конференція Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів теоретичні та прикладні аспекти

ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених Перспективи популяризації історичної спадщини та культурного туризму в Україні досвід європейських країн

Міжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ стан і перспективи

Двадцять третя міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері»

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПІДТРИМКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

VII Міжнародна конференція молодих учених Харьківський природничий форум

XX ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

XXIV Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНА СУСПІЛЬСТВО

ІІ Всеукраїнська наукова конференція Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини

МІЖНАРОДНА науково-практична конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМПЮТЕРНЕ МОДУЛЮВАННЯ

Термін проведення: червень 2024 p.

до VІ випуску Міжнародного періодичного збірника наукових праць «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті»

І Міжнародна науково-технічна конференція «Прикладна механіка» присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Ч.В. Пульки

ДВАДЦЯТА НАУКОВО –ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт