Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Конкурси та гранти
ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни  та повоєнного відновлення»
з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини


Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Офіс аналітики та консультацій з питань сталого розвитку та Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні в рамках проекту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення» за підтримки Уряду Японії проводять ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ» з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  (далі  Конкурс).


Конкурс спрямований на популяризацію в Україні підходу ООН, заснованого на правах людини, та Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини шляхом сприяння активізації та підтримки науково-дослідної роботи за складних обставин воєнного стану, вироблення пропозицій щодо науково-практичних рішень для забезпечення, поваги і захисту прав людини у сфері бізнесу в умовах війни та повоєнного відновлення в Україні, включно шляхом реалізації Плану відновлення України, виконання та вдосконалення відповідних галузевих політик і нормативно-правових актів.


До участі в Конкурсі запрошуються:
- здобувачі вищої освіти  (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, аспірант, асистент-стажист, ін.);
- молоді вчені (вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (у т.ч. кандидати наук, доктора філософії), та вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі).


Учасникам Конкурсу необхідно врахувати:

 • для участі у конкурсі приймаються наукові роботи, які раніше не публікувалися;
 • приймаються виключно індивідуально підготовлені наукові роботи без співавторства;
 • кожен учасник може подати не більше однієї наукової роботи;
 • автори конкурсних робіт та їхні наукові керівники відповідають за якість робіт і дотримання академічної доброчесності;
 • участь у конкурсі є безкоштовною.
До 15 жовтня 2022 року на електронну адресу Оргкомітету - contest.bhr.ua@gmail.com необхідно надіслати: заявку щодо участі, конкурсну наукову роботу і скановану копію рецензії наукового керівника.
Інформація про Положення, пріоритетні напрями досліджень у межах загальної теми Конкурсу включно, про його хід і результати - на Інтернет сайтах Інституту (http://www.iepd.kiev.ua/) та Уповноваженого (https://www.ombudsman.gov.ua/).


Контакти Оргкомітету: Санченко Алевтина – консультації із загальних питань та з питань співпраці (тел.+380973785236, ел. адреса: alla.sanchenko@gmail.com); Сошников Антон - консультації з питань оформлення, подачі, перевірки та допуску до участі наукових робіт  (тел.+380955031091, ел. адреса: antonsoshnykov@gmail.com); Токунова Анастасія - консультації з питань оформлення, подачі, прийому наукових робіт (тел.+380953694272, ел. адреса: anastasiya.to@gmail.com).

Інформаційний лист
Положення про конкурс
Cтудентський кейс-чемпіонат від компанії МЕТІНВЕСТ – M.Student Champ 2022

Кейс-спільнота CASERS розпочинає новий сезон викликів для студентів і продовжує

інформувати провідні навчальні заклади та викладачів-новаторів України про можливості для

практичної освіти від представників бізнесу.


Напрямки кейсів M.Student Champ 2022:

— безперервне вдосконалення;

— виробництво;

— технологія та якість;

— інжиніринг;

— охорона праці та екологія;

— автоматизація;

— ІТ;

— транспорт і логістика;

— промислове будівництво;

— фінанси, економіка;

— управління персоналом;

— технічний переклад.

Деталі чемпіонату можна знайти за посиланнями:

Головна сторінка: https://mstudentchamp.com 

Четвертий всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему революції гідності на здобуття відзнаки імені Сергія Кемського


Детальні умови участі за посиланням: https://linktr.ee/Vidznaka_Serhiy_Kemsky/
Тренінговий центр прокурорів України спільно з Офісом Генерального прокурора та Міністерством освіти і науки України запрошують взяти участь у конкурсі творчих та/або наукових робіт серед студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право» у закладах вищої освіти на всіх рівнях на тему:
"ПРОКУРОР МАЙБУТНЬОГО"
в одній із наступних категорій:
 • Доповідь
 • Презентація
 • Творча публікація
 • Творча візуалізація
 • Відеоролик
Учасникам необхідно у період з 04 жовтня до 04 листопада 2021 року (включно):
Заповнити анкету учасника за посиланням: https://forms.gle/r9k663bScujG2Zds5 та завантажити матеріали конкурсної роботи.

Детальні умови конкурсу читайте в інформаційному буклеті


Програма «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука


Програма «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука приймає заявки на отримання грантів на навчання за магістерськими програмами в 200 кращих університетах світу. З 2009 року метою програми є формування групи професіоналів, здатних стати рушійною силою перетворень в Україні.
 

Молоді талановиті українські студенти та фахівці можуть подати документи на конкурс на сайті програми worldwidestudies.org
zavtra_ua.png

Конкурс студентських наукових робіт Стипендіальної програми «Завтра.UA»

Конкурс проводиться благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука» щорічно у вересні-травні.
Подробиці на сайті www.zavtra.in.ua


Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями проводиться з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

Конкурс проводиться за наступними спеціальностями:

 • 073 «Менеджмент»;

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

 • 051 «Економіка»;

 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

 • 101 «Екологія»;

 • 274 «Автомобільний транспорт»;

 • 275 «Транспортні технології»;

 • 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»;

 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

 • 035 «Філологія»;

 • 263 «Цивільна безпека».

Детальна інформація та Положення про проведення Конкурсу знаходяться на сайті: http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science»

Конкурс проводиться з метою розширення міжнародних зв’язків, активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців, залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.


Конкурс проводиться за наступними напрямками:

 • харчова наука і технології;

 • економіка і управління;

 • інформаційні технології, автоматизація і робототехніка;

 • енергетика та енергоефективність;

 • екологія та охорона навколишнього середовища.

Детально з інформацією та Положенням про проведення Конкурсу можна ознайомитись на сайті http://isc.onaft.edu.ua/ .
© 2006-2022 Інформація про сайт