Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Загальні відомості:


Студентське наукове товариство є самоврядною студентською організацією університету, які беруть активну участь у науково-організаційній та дослідницькій роботі, діє з метою координації організаційного забезпечення роботи з обдарованою молоддю.

ПОЛОЖЕННЯ про студентське наукове товариство Національного технічного університету Дніпровська політехніка


Склад товариства:
Буригін Богдан Володимирович,

студент 3 курсу Інституту гуманітарних та соціальних наук,

голова СНТ,

голова наукової секції ІГіСН.

Сфера наукових інтересів:

Правознавство, історія міжнародного права, біографістика дослідників Дніпробуду.

b.burygin132@gmail.com


Гордіна Ксенія Володимирівна,

студентка 2 курс Інституту природокористування,

голова наукової секції ІП

Сфера наукових інтересів:

Дослідження космосу і небесних тіл.  Давня історія, антропологія.

kseniia.hordina@gmail.com


Боднар Денис Олександрович,

студент 4 курсу Механіко-машинобудівного факультету,

голова наукової секції ММФ

Сфера наукових інтересів:

Оптимізація параметрів механічного обладнання на основі сучасних методів комп'ютерного моделювання та обчислювального експерименту.

spitfire@ua.fm
Буртний Дмитро Іванович,

студент 3 курсу Електротехнічного факультету,

голова наукової секції ЕТФ


Сфера наукових інтересів:

Дослiдження сучасних методiв генерацiї електричної енергiї, оптимiзацiя параметрiв i режимiв електричних систем та мереж за допомогою релейного захисту та пристроїв компенсацiї реактивної потужностi.

burtnyi.d.i@nmu.oneЯстребов Дмитро Володимирович,

студент 5 курсу Факультету природничих наук та технологій,

голова наукової секції ФПНіТ


Сфера наукових інтересів:

Дослідження геологічних пам'яток України; Четвертинна геологія та геоморфологія

yastrebov.d.v@nmu.oneМасло Павло Григорович,

студент 3 курсу Факультету будівництва,

голова наукової секції ФБ


Сфера наукових інтересів:

Технічні науки, астрономія, будівничі науки.

pavel.maslo4@gmail.com


Грекова Надія Олександрівна,

студентка 5 курсу Факультету інформаційних технологій,

голова наукової секції ФІТ


Сфера наукових інтересів:

Аналіз данних.

nadiua2120@gmail.com


Косенко Артем Олександрович,

студент 1 курсу Фінансово-економічного факультету,

голова наукової секції ФЕФ


Сфера наукових інтересів:

Світове господарство та міжнародні економічні відносини; міжнародний туризм, циклічна економіка.

artemkosenko19@gmail.com

Рябенька Марія Юріївна,

студентка 3 курсу Факультету менеджменту,

голова наукової секції ФМ


Сфера наукових інтересів:

Управління інноваціями, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


riabenka.m.y@nmu.one


Ми в Telegram

Ми в facebook© 2006-2022 Інформація про сайт