Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Загальні відомості

Патентно-ліцензійний відділ НГУ засновано в 1972 році.

Завідувачка відділу – Філонова Олена Олексіївна

our_patents.pngforeign_patents.png
Патенти НГУІсторія НГУ - зарубіжні патенти

Згідно з чинною нормативною базою патентного законодавства України постановка патентно-ліцензійної роботи в НГУ включає основні напрямки:

організаційно-методична співпраця з усіма структурними підрозділами при виконанні прикладних і фундаментальних НДР, науково-технічних та курсових проектів, дисертаційних робіт тощо;

системні консультації фахівців патентної справи та співробітництво з творцями науково-технічних рішень у проведенні формальної та попередньої кваліфікаційної експертизи нових технічних рішень та науково-технічного рівня результатів НДР;

консультації та практична допомога фахівців патентної справи з правових питань при патентуванні нових технічних рішень в різних галузях;

формування та вдосконалення банка даних об’єктів права інтелектуальної власності;

участь у складанні ліцензійних угод;

моніторинг багатопроцедурної системи патентування в Укрпатенті щодо кожного технічного рішення НГУ;

формування фонду патентної документації ВНЗ.

Щорічно системно при виконанні дипломних проектів, дисертаційних та науково-дослідних робіт виявляються нові технічні рішення, проводиться попередня технічна експертиза та направляється в Укрпатент 70-75 заявок на передбачені винаходи та корисні моделі з пріоритетних напрямів науки і техніки, більш 70%  з яких – за участю докторантів, аспірантів, студентів.


© 2006-2019 Інформація про сайт