Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Свердловинна підземна газифікація вугілля (СПГВ)

РОЗРОБНИКИ: акад. НАН України Півняк Г.Г., проф. Бондаренко В.І., проф. Табаченко М.М., доц. Фальштинський В.С., доц. Дичковський Р.О., доц. Свєткіна С.Ю., інж. Тимошенко Є.В., інж. Лозинський В.Г., інж. Саїк П.Б.

СУТНІСТЬ ПРОЕКТУ

Розроблені нові технологічні схеми СПГВ, що дозволяють забезпечити видобуток, комплексну переробку продуктів газифікації й рекуперацію тепла порід, що вміщують підземний газогенератор, обладнаний з денної поверхні або в шахтних умовах, у режимі керованого процесу газифікації з урахуванням природних факторів і технологічних параметрів у замкнутому екологічно безпечному циклі

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Некондиційні запаси кам'яного й бурого вугілля із глибиною залягання від 50 м і більше, кутом падіння 0 – 900, потужністю 0,4 м і більше, при підробці й надробці у висхідному і спадному порядку, а також горючі сланці, важка (парафінована) нафта

ОЧІКУВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Теплова й електрична енергія, хімічні продукти, горючий газ, зріджене (газове) моторне паливо, водень та ін.

Основою технології (що містить “Ноу-хау”) є конструкції підземних газогенераторів з ін'єкційною закладкою деформованих порід і вигазованого простору з мобільною пакетно-трубною системою подачі багатокомпонентних різнотемпературних дуттьових сумішей з урахуванням і контролем балансу термо-хімічних реакцій в умовах зміни герметичності підземного газогенератора 

Переглянути презентацію

© 2006-2020 Інформація про сайт