Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Автоматизована система управління комплексом шахтного водовідведення. 

РОЗРОБНИКИ: член-кор. НАН України Бешта О.С., доц. Азюковський О.О., доц. Балахонцев О.В., c.н.с. Худолій С.С., с.н.с. Бешта Д.О., с.н.с. Пельтек І.І.

СУТНІСТЬ ПРОЕКТУ

Розробка спрямована на мінімізацію коштів, необхідних на експлуатацію системи водовідливу за рахунок оптимального сполучення насосних агрегатів і організації такого графіку вмикання насосів, за яким забезпечується повне відкачування шахтних вод при мінімальній питомій вартості (грн/м3)

Фактичні напірні характеристики насосних агрегатів відрізняються одна від одної та від паспортних значень.

Включення насосних агрегатів із суттєво різними характеристиками для паралельної роботи призводить до того, що певні насосні агрегати споживають електричну енергію, не роблячи внеску в сумарну подачу. Це обумовлює підвищення результуючої вартості 1 м3 видалених вод

Джерелами енергозбереження при експлуатації комплексу водовідливу є:

· забезпечення моніторингу фактичного технічного стану кожного насосного агрегату для формування переліку пріоритетів обслуговування

· вибір оптимального сполучення насосних агрегатів для мінімізації питомих енерговитрат

· автоматизоване передпікове вмикання насосних агрегатів – впровадження оптимального графіка вмикання насосних агрегатів для забезпечення мінімальної величини відкачування 

Переглянути презентацію

© 2006-2020 Інформація про сайт