Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Можливості НГУ у сфері наукових досліджень

Наукові дослідження, дослідно-конструкторські та лабораторні роботи, що виконуються різними структурними центрами НГУ:

Гемологічний центр НГУ 

- Прогнозна оцінка перспективних площ на металеві та неметалеві корисні копалини. 

- Геологічний супровід при пошуках і розвідці металевих і неметалевих корисних копалин. 

- Геолого-економічна оцінка (переоцінка) раніше вивчених родовищ твердих корисних копалин стосовно нових умов і вимог міжнародних стандартів. 

- Підготовка аналітичних оглядів динаміки видобутку і переробки. 

- Експертна оцінка результатів геологорозвідувальних робіт на різних стадіях геологічного вивчення. 

- Розробка мистецьких проектів з виготовлення декоративно-художніх виробів з окремих зразків самоцвітів. 

- Геолого-економічна оцінка об'єктів надр з каменесамоцвітною сировиною. Складання бізнес-планів.

Координати і контакти: Баранов Петро Миколайович, д.г.н., проф.,  тел. 47-45-24, http://gemology.com.ua/ E-mail: baranov_pn@bk.ru


Науково-дослідницький Центр динаміки і міцності гірничотранспортних машин і устаткування

- Технічна експертиза гірничотранспортних машин та обладнання; 

- Виконання проектно-конструкторських і науково-дослідницьких робіт; 

- Проведення випробувань міцності у відповідності до стандартів методик; 

- Експертна оцінка подальшої експлуатації підйомних і врівноважуючих канатів для підприємств гірничодобувної галузі.

Координати і контакти: Колосов Дмитро Леонідович, к.т.н., доц.  Телефон: (056) 373-07-95,  E-mail: gelikoid@mail.ru   м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, корп. 3, кімн. 2


Науково-технічний центр автоматизації технологічних процесів у гірничому та металургійному виробництвах

- Розробка та впровадження автоматизованих систем управління секцією збагачення залізорудної сировини; 

- Контроль великого класу в руді, що подається з дробильної на збагачувальну фабрику; 

- Розробка і установка системи управління швидкісним режимом безперервної прокатки; 

- Установка засобів та відпрацювання методики електромагнітного контролю процесу термо-зміцнення арматурного прокату; 

- Розробка і установка системи управління операціями виробництва прокату в стрижнях (системи розкрою прокату і інш.)

Координати і контакти: Куваєв Володимир Миколайович, д.т.н., проф. м. Дніпропетровськ, пр. к. Маркса, 19, корп. 7, комп.1305, тел. 373-07-94, kuvaievig@gmail.com


Центр «Экобезпека»

- Розробка технологій та обладнання для екологічно безпечної роботи підприємств, зниження викидів в атмосферу, очищення стічних вод і підготовка питної води;

- Витягання корисних компонентів з промислових і твердих побутових відходів; 

- Проведення комплексних моніторингових досліджень екологічного стану територій промислових підприємств.

Координати і контакти: завідувач кафедри екології, д.б.н., проф. Горова А.І., м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, корп.10, кімн.709, тел. 744-61-93, e-mail:  kafedra_ecology@ukr.net 


Науково-освітній центр НОЦ НГУ «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» - за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку CRDF (США)

- Прогнозування геомеханічних процесів з урахуванням динамічних явищ сковзання при проведенні підземних робіт; 

- Прогнозування гідрогеомеханічної стійкості при локалізації підземних вод; 

- Квантова динаміка елементарних хімічних процесів, створення квантово-механічної моделі стійкості хімічного зв'язку, вивчення мікроструктури твердих тіл; 

- Вимірювання міцності гірничих порід та будівельних матеріалів. 

- Створення об'єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізація, інноваційне впровадження; 

- Трьохосьове тестування грунтів на стиск в лабораторних умовах.

Координати і контакти: Сдвижкова Олена Олександрівна, д.т.н., проф., Рудаков Дмитро Вікторович, д.т.н., проф. 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, Національний гірничий університет, ауд. 10/103. Тел. +38 (0562) 373-07-53, http://rec.nmu.org.ua/ua/  e-mail: sdvyzhkova_e@nmu.org.ua


Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації

- Розробка концепції та створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі; 

- Розробка концепції та створення комплексу технічного захисту інформації об'єкту інформаційної діяльності; 

- Атестація комплексу технічного захисту інформації; 

- Державна експертиза комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі; 

- Виявлення технічних каналів витоку мовної та видової інформації, що утворюється за рахунок несанкціонованого використання закладних пристроїв на об'єкті інформаційної діяльності; 

- Оцінка ефективності екранування приміщень.

Координати і контакти: Кручинін Олександр Володимирович, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 19, Телефон: (056) 373-07-37, Електронна пошта: nmutzi@i.ua


Центр з проблем підривних робіт

- Забезпечення сейсмічної безпеки та безпеки дії ударно-повітряної хвилі при промислових вибухах; 

- Оптимізація параметрів буропідривних робіт на гірничодобувних підприємствах; 

- Забезпечення безпечної дальності розльоту шматків породи при вибухах в різних гірничогеологічних умовах; 

- Зменшення екологічних наслідків робіт, пов'язаних з заряджанням і підриванням сучасних типів ВР. 

- Проектування буропідривних робіт в умовах гірничих підприємств, метробуду і при будівництві, реконструкції та ліквідації об'єктів різного призначення. 

- Розробка нових найпростіших і емульсійних вибухових речовин

Координати і контакти: Стрілець Олександр Петрович  http://striletsa.ucoz.ru/ striletsA@mail.ru +38 (0562) 47-23-92; +38 (0562) 46-90-07, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, корп. 7, кімн. 302.

© 2006-2020 Інформація про сайт