Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науковці, які отримали гранти


"Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу"
"Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами"
"Розробка теорії, методів розрахунку і технології створення гумотросових канатів шахтних підйомних установок нового покоління"
"Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу"© 2006-2019 Інформація про сайт