Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідна частина (далі – НДЧ) заснована відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями науки і техніки».

НДЧ є єдиним науковим підрозділом університету, що організований на базі існуючих проблемних і галузевих науково-дослідних лабораторій, а також дослідницьких груп при кафедрах.

Основна мета діяльності НДЧ – отримання і використання наукових знань, реалізація сучасної державної стратегії розвитку науки і техніки в системі МОНмолодьспорт України та інших галузевих міністерств .

Основні завдання діяльності НДЧ:

 • організація й проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, наукоємних технологій і освіти, використання всіх можливостей для підвищення значимості наукової діяльності в університеті, як основи підготовки наукових, інженерних і педагогічних кадрів;
 • сприяння широкій участі вчених у формуванні й вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних і міжвузівських науково-технічних програм;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру й докторантуру;
 • підтримка молодих учених, аспірантів, докторантів і талановитої молоді;
 • створення виконавцям необхідних умов, що стимулюють розробку технічних і технологічних нововведень, забезпечують скорочення інноваційного циклу «наука-виробництво» при підвищенні конкурентоспроможності створюваної продукції;
 • підвищення практичної віддачі наукових досліджень з урахуванням кінцевої потреби промисловості й суспільства в їхніх результатах;
 • розвиток і реалізація інтеграції фундаментальних досліджень між ВНЗ, інститутами Національної академії наук України й галузевою наукою;
 • розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв'язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні й захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією і технологіями, спільне опублікування наукових статей і монографій, проведення виставок-ярмарок тощо;
 • організаційне та методичне керівництво винахідницькою й патентно-ліцензійною роботою, захист пріоритету результатів наукових досліджень, оформлення заявок на передбачувані винаходи (відкриття);
 • відновлення експериментальної й матеріальної бази за рахунок централізованих капітальних вкладень, засобів, переданих підприємствами, наукової діяльності й ін.;
 • проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій і т.п.;
 • підготовка й поширення рекламних матеріалів НДДКР;
 • нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення наукової та технічної діяльності, тематичними добірками з проблем науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) і ін.;
 • розвиток інфраструктури наукової діяльності.

© 2006-2020 Інформація про сайт