Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Можливості НТУ «Дніпровська політехніка» у сфері наукових досліджень

Наукові дослідження, дослідно-конструкторські та лабораторні роботи, що виконуються різними структурними центрами НТУ «Дніпровська політехніка»:

Гемологічний центр НТУ «Дніпровська політехніка» 

- Прогнозна оцінка перспективних площ на металеві та неметалеві корисні копалини. 

- Геологічний супровід при пошуках і розвідці металевих і неметалевих корисних копалин. 

- Геолого-економічна оцінка (переоцінка) раніше вивчених родовищ твердих корисних копалин стосовно нових умов і вимог міжнародних стандартів. 

- Підготовка аналітичних оглядів динаміки видобутку і переробки. 

- Експертна оцінка результатів геологорозвідувальних робіт на різних стадіях геологічного вивчення. 

- Розробка мистецьких проектів з виготовлення декоративно-художніх виробів з окремих зразків самоцвітів. 

- Геолого-економічна оцінка об'єктів надр з каменесамоцвітною сировиною. Складання бізнес-планів.

Контакти: Шевченко Сергій Вікторович, к.геол.н., доц.,  тел. +380972733507, E-mail: shevchenko.s.v@nmu.one


Науково-дослідницький Центр динаміки і міцності гірничотранспортних машин і устаткування

- Технічна експертиза гірничотранспортних машин та обладнання; 

- Виконання проектно-конструкторських і науково-дослідницьких робіт; 

- Проведення випробувань міцності у відповідності до стандартів методик; 

- Експертна оцінка подальшої експлуатації підйомних і врівноважуючих канатів для підприємств гірничодобувної галузі.

Контакти: Колосов Дмитро Леонідович, д.т.н., проф.  Тел.: (056) 373-07-95,  E-mail: kolosov.d.l@nmu.one


Науково-технічний центр автоматизації технологічних процесів у гірничому та металургійному виробництвах

- Розробка та впровадження автоматизованих систем управління секцією збагачення залізорудної сировини; 

- Контроль великого класу в руді, що подається з дробильної на збагачувальну фабрику; 

- Розробка і установка системи управління швидкісним режимом безперервної прокатки; 

- Установка засобів та відпрацювання методики електромагнітного контролю процесу термо-зміцнення арматурного прокату; 

- Розробка і установка системи управління операціями виробництва прокату в стрижнях (системи розкрою прокату і інш.)

Контакти: Куваєв Володимир Миколайович, д.т.н., проф., тел. (056) 373-07-94, kuvaievig@gmail.comНауково-освітній центр НОЦ НТУ «Дніпровська політехніка» «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» - за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку CRDF (США)

- Прогнозування геомеханічних процесів з урахуванням динамічних явищ сковзання при проведенні підземних робіт; 

- Прогнозування гідрогеомеханічної стійкості при локалізації підземних вод; 

- Квантова динаміка елементарних хімічних процесів, створення квантово-механічної моделі стійкості хімічного зв'язку, вивчення мікроструктури твердих тіл; 

- Вимірювання міцності гірничих порід та будівельних матеріалів. 

- Створення об'єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізація, інноваційне впровадження; 

- Трьохосьове тестування грунтів на стиск в лабораторних умовах.

Контакти: Сдвижкова Олена Олександрівна, д.т.н., проф., тел. (056) 373-07-53, E-mail: sdvyzhkova.o.o@nmu.one


Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації

- Розробка концепції та створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі; 

- Розробка концепції та створення комплексу технічного захисту інформації об'єкту інформаційної діяльності; 

- Атестація комплексу технічного захисту інформації; 

- Державна експертиза комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі; 

- Виявлення технічних каналів витоку мовної та видової інформації, що утворюється за рахунок несанкціонованого використання закладних пристроїв на об'єкті інформаційної діяльності; 

- Оцінка ефективності екранування приміщень.

Контакти: Кручинін Олександр Володимирович, тел.: (056) 373-07-37, E-mail: nmutzi@i.ua


Центр з проблем підривних робіт

- Забезпечення сейсмічної безпеки та безпеки дії ударно-повітряної хвилі при промислових вибухах; 

- Оптимізація параметрів буропідривних робіт на гірничодобувних підприємствах; 

- Забезпечення безпечної дальності розльоту шматків породи при вибухах в різних гірничогеологічних умовах; 

- Зменшення екологічних наслідків робіт, пов'язаних з заряджанням і підриванням сучасних типів ВР. 

- Проектування буропідривних робіт в умовах гірничих підприємств, метробуду і при будівництві, реконструкції та ліквідації об'єктів різного призначення. 

- Розробка нових найпростіших і емульсійних вибухових речовин

Контакти: Стрілець Олександр Петрович, тел.: +38 (0562) 47-23-92; +38 (0562) 46-90-07, strilets.a.p@nmu.one

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт