Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Хіміко-аналітичні дослідження

Визначення вмісту хімічних елементів в мінеральних та органічних сполуках.

Обладнання:

- рентгенофлуоресцентний спектрометр типу ElvaX

- атомно-абсорбційний спектрофотометр С-600


1. Хімічний аналіз речовин методом атомно-абсорбційної спектрометрії. Вартість – 290,0 грн (Тариф №1)


2. Підготовка проб зразків для виконання хімічного аналізу

(хімічний розклад зразків). Вартість – 392,00 грн (Тариф №2)


3. Подрібнення зразків (розтирання проб до фракцій менше 0,063 мм, фракціонування проб). Вартість – 142,00 грн (Тариф №3)


4. Макро- та мікроскопічний опис (діагностика) зразків гірських порід. Вартість – 227,00 грн (Тариф №4)


5. Хімічний аналіз речовин рентгенофлуоресцентним методом. Вартість – 76,00 грн (Тариф №5) 

© 2006-2021 Інформація про сайт