Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Хіміко-аналітичні дослідження

Визначення вмісту хімічних елементів в мінеральних та органічних сполуках.

Обладнання:

- рентгенофлуоресцентний спектрометр типу ElvaX

- атомно-абсорбційний спектрофотометр С-600


1. Хімічний аналіз речовин рентгенофлуоресцентним методом. Вартість – 120,0 грн (Тариф №1)


2. Хімічний аналіз речовин методом атомно-абсорбційної спектрометрії. Вартість – 280,0 грн (Тариф №39)


3. Макро- та мікроскопічний опис (діагностика) зразків гірських порід. Вартість – 227,00 грн (Тариф №40)


4. Хімічний аналіз речовин аналітичними методами (за один елемент). Вартість – 200,00 грн (Тариф №41)


5. Визначення теплотворної здатності речовин (калориметричний метод). Вартість – 2500,00 грн (Тариф №42)


6. Визначення умовної в’язкості речовин. Вартість – 500,00 грн (Тариф №43)


7. Визначення кінематичної в’язкості речовин. Вартість – 500,00 грн (Тариф №44)


8. Визначення густини рідин. Вартість – 150,00 грн (Тариф №45)


9. Визначення уявної і дійсної густини твердих речовин. Вартість – 400,00 грн (Тариф №46)


10. Піроліз або коксування вуглецевих матеріалів (маса завантаження до 2 кг). Вартість – 833,00 грн (Тариф №47)


11. Визначення вмісту леткої сірки. Вартість – 250,00 грн (Тариф №48)


12. Визначення вмісту вологи в речовинах. Вартість – 250,00 грн (Тариф №49)


13. Визначення зольності палив. Вартість – 250,00 грн (Тариф №50)


14. Визначення виходу летких речовин. Вартість – 200,00 грн (Тариф №51)


15. Визначення фіксованого вуглецю в речовинах. Вартість – 750,00 грн (Тариф №52)


16. Визначення температури спалаху речовин. Вартість – 400,00 грн (Тариф №57)


17. Визначення температури займання речовин. Вартість – 400,00 грн (Тариф №58)


18. Визначення лужного числа олив. Вартість – 250,00 грн (Тариф №59)


19. Визначення води в оливах, мастилах. Вартість – 250,00 грн (Тариф №60)


20. Визначення зольності в оливах, мастилах. Вартість – 250,00 грн (Тариф №61)


21. Визначення складу суміші газів: кисню (О2), монооксиду вуглецю (СО), діоксиду сірки (SO2) та оксидів азоту (NOx). Вартість – 600,00 грн (Тариф №62)
 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт