Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Щорічні премії Президента в галузі науки та техніки

Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Присуджується щорічно двадцять п’ять премій ( з них десять премій молодих учених Національної академії наук України) у розмірі 10 тисяч гривень кожна.

У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації тощо як індивідуально, так і в складі колективу претендентів.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці. Термін подання – щороку до 1 лютого.

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на момент подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років. Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 30 тис. грн.; для докторантів – 25 тис. грн.; для кандидатів наук – 20 тис. грн.

Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

Запити подаються щороку до 30 березня включно.

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

Щомісячні стипендіїпризначаються з метою підтримки молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі. Кількість – 320 щорічних стипендій. Розмір стипендії – 810 грн. На здобуття стипендій можуть висуватися наукові співробітники, викладачі ВНЗ, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження. Граничний вік (на момент подання запиту) – 35 років. Термін подання – до 10 березня.

Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється за місцем їхньої основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих навчальних закладів та наукових установ, підпорядкованих міністерству, за наявності письмових рекомендацій двох докторів наук.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт