Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вимоги до оформлення тез доповідей

Увага! Тези доповідей бажано надіслати до 1 жовтня 2023 року


Тези доповідей приймаються українською або англійською мовами на електронну адресу оргкомітету: orgcom-forum@nmu.one або на адресу голови вибраної секції. Назва файлу – прізвище та ініціали першого автора.

Структура тез доповідей:

– індекс УДК (напівжирний шрифт у верхньому лівому куті);

− НАЗВА (великими літерами, напівжирний шрифт, по центру);

– ПІБ авторів із вказанням наукового ступеня, вченого звання (за наявності), посади та установи, організації, вищого навчального закладу тощо (курсивом, по центру);

– тези доповіді;

− список використаної літератури.

Текст в редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, кегль 14 pt без нумерації сторінок з вирівнюванням основного тексту по ширині без автоперенесення слів.

Інтервал між рядками – 1,5.

Усі поля – по 1,5 см.

Відступ – 1,25 cм.

Обсяг не повинен перевищувати 3-ох сторінок формату А4.

Текст може включати графіки, таблиці і рисунки. Формули повинні бути виконані в додатку Word «Equation». Рисунки, таблиці і підписи до рисунків розташовують безпосередньо в тексті і поміщають у документ як об’єкти, якщо вони були зроблені в MS Excel та в інших додатках; таблиці і рисунки розміщують по центру. Підписи до рисунків вирівнюються по центру і без крапки, кегль – 12.

Скорочення слів (крім загальноприйнятих математичних величин, мір, термінів і т.п.) не допускаються. Термінологія має відповідати загальновживаним українським та міжнародним стандартам для відповідної галузі науки.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт