Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Збірник наукових праць Національного гірничого університету

Рік заснування: 1999
Проблематика: висвітлення матеріалів теоретичних і експериментальних досліджень у галузі гірничої справи, питань відкритої та підземної розробки родовищ корисних копалин, охорони праці, безпеки робіт на гірничих підприємствах, екології, геології, геоінформатики, електропостачання й автоматизації виробничих процесів у гірничій промисловості, питання експлуатації гірничо-транспортного устаткування на шахтах, рудниках і кар'єрах, проблеми вищої школи
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9030 від 04.08.2004
Галузь науки: технічні, геологічні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Національний гірничий університет
Головний редактор: Ішков Валерій Валерійович, кандидат геолого-мінералогічних наук
Заступник головного редактора: Власов Сергій Федорович, доктор технічних наук
Адреса редакції: Національний гірничий університет, пр. К. Маркса, 19, Дніпропетровськ, Україна, 49005 Тел.: (38-056) 726-77-04, (38-056) 46-90-98
E-mail: zberovskiA@nmu.org.ua
© 2006-2020 Інформація про сайт